Humanitaarblogi

Ene Alas - õpimotivatsiooni toetab mõistlik koormus ja tempo

Rektor Tiit Landi ja prorektor Priit Reiska teabetunnil zoomis avaldas osalenu kiitust õppejõud Ene Alasele!

Kiitus Ene Alasele

Rektor Tiit Landi ja prorektor Priit Reiska teabetunnil zoomis avaldas osalenu kiitust TÜHI inglise keele ja testimise dotsent Ene Alasele: "Soovin rektoraadile edastada tänu/kiituse õppejõud Ene Alase kohta, kes läks esimesena üle kaugõppele. Tal on väga läbimõeldud süsteem, mis nõuab meilt küll pingutamist, kuid on jõukohane. Õppejõud tutvustab meile vajalikke tasuta veebiprogramme, suunab meid üksteise töödega tutvuma ja tagasisidet andma. See on asjalik, vajalik ja õpetlik. Aitäh! Kiitus!".

Mis on Ene Alase edu saladus?

Humanitaarteaduste instituudi inglise keele ja testimise dotsent Ene Alas õpetab 2020. aasta kevadsemestril inglise keeles akadeemilist kirjutamist, lisaks osaleb ta inglise keele didaktika kursuse õpetamisel, õpetajakoolituse praktika hindamisel ning magistritööde juhendamisel.
Tudengite õpetamiseks ja nendega suhtlemiseks valis ta Moodle keskkonna, mis pakub mitmeid häid võimalusi: BigBlueButton interaktiivsete loengute jaoks, forum üliõpilaste tekstide esitamiseks, küsimusteks ja vastusteks, workshop esseede vastastikuseks kommenteerimiseks ja hindamiseks. 

Tunnid on üles ehitatud üsna lihtsalt. Igaks kontakttunniks on planeeritud sisendülesanded, teooriat tutvustavad tekstid ja harjutused, mille lahendused palub ta tudengitel tunni lõpuks Moodle’sse üles laadida. Pärast tunni lõppu laeb õppejõud lahendused Moodlesse, et tudengid saaksid neid iseseisvalt kontrollida.
Tunni teine osa on loomingulisem – selle moodustab käsitletud teema põhjal antud kodune töö, mis nõuab õpitud materjali rakendamist, näiteks kommenteerimist, võrdlemist, hindamist, lõigu või pikema teksti kirjutamist, seotud artikli leidmist ja summeerimist, artikli tutvustamist rühmakaaslastele powerpoint-esitluse ja videoettekandega. 
Õppejõu ja tudengi vastastikune tagasiside on ülioluline, seepärast on planeeritud pea igasse tundi õpilaste ettekannete omavaheline tagasisidestamine. Samas on e-õppes on suuresti puudu tavapärases loengus tekkivast spontaansest arutelust, leiab Ene Alas.
Tähtis on see, et üliõpilased mõistaksid käsitletava teema olulisust nende üldiste akadeemiliste oskuste raames ja saaksid oskusi arendada lähtudes oma uurimisteemast. „Oluline on hoida üleval õpimotivatsiooni, seda toetab mõistlik koormus ja tempo,“ tõdeb Alas. „Õppimine peab olema üliõpilasele huvitav ja jõukohane, ent nõudma ka teatust pingutust.“

Ene Alase hinnangul tuleneb õppetöö praegune korraldus eriolukorra kõrval ka õppekava eesmärkidest ja soovist õpetada tudengeid oma õpitegevust iseseisvalt suunama ja hindama. 
Suur väljakutse oli leida digivahendite valikust just need õiged ning kasutada neid nii, et igaks ülesandeks uue vidina selgeksõppimise peale tarbetult aega ei kuluks.