Humanitaarblogi

Filosoofia tudeng erialast: see sobib inimestele, kellele meeldib lugemine, oma arvamuste avaldamine ja erinevatel teemadel argumenteerimine

Keneli Klaus on kolmanda kursuse filosoofia tudeng, kelle sõnul on filosoofia mitmekülgne eriala, kus suur rõhk on eneseväljendusel ja argumenteerimisel, mida läheb vaja igas eluvaldkonnas. "Filosoofiat on võimalik siduda pea kõigega ja seda isegi matemaatikaga. Leidub näiteks mitmeid loogika kirjutisi ja ka matemaatilist tüüpi ainet "Kriitiline mõtlemine"."

Filosoofia tudeng

Miks sa otsustasid minna filosoofiat õppima?

Olin aastaid matemaatikahuviline ja soovisin edasised õpingud vastava teemaga siduda. Kui aga päris numbritega erialadele kohta ei saanud, meenus mulle mu huvi maailma vastu ja vali argumenteeriv hääl. Erinevate erialade kirjeldusi lugedes tundusid need omadused enim filosoofiale sobivat. Täpsemalt uurides selgus samuti, et filosoofiat on võimalik siduda pea kõigega ja seda isegi matemaatikaga. Leidub näiteks mitmeid loogika kirjutisi ja ka matemaatilist tüüpi ainet "Kriitiline mõtlemine".

Kuidas kirjeldaksid filosoofia eriala?

Filosoofia on mitmekülgne eriala, kus saab eritüüpi inimestega arutada igapäevaste teemade üle nagu poliitika ja võim aga ka erialaspetsiifilisi - nagu näiteks mis tunne on olla nahkhiir, kus arutelus on keha ja vaimu probleem.

Paljud arvavad, et filosoofia on üks suur ümmargune mull - kas ja kuidas sa selle väite ümber lükkaksid?

Ma arvan, et väljaspoolt vaadates on tekstid keerulised ja tunduvad tõesti natuke veidrad, ent filosoofias on ekstreemselt oluline hoida oma mõttemeel lahtisena. Lugedes tekste avatuma pilguga leiavad tegelikult struktuuri ja omamoodi vastused kõikvõimalikud küsimused ja kriitikad teemade ümber. See tähendab omakorda, et filosoofia ainetes pole kunagi vaikust. 

Kuidas aitab filosoofia eriala arendada kritilist mõtlemist ja analüüsivõimet?

Filosoofias on lugemisel oluline ülesanne astuda justkui teise inimese pähe, et mõista mida nad üritavad öelda. See tähendab, et juba enne erialale astumist peavad vastavad tingimused mingil määral sisseastujal olemas olema. Kuna aga inimestele pähe piilumine on iganädalane tegevus, siis kindlasti tänu sellele arenevad vastavad oskused veel enam.

Kellele soovitaksid filosoofia eriala?

Kuigi ühest nurgast sobib filosoofia eriala igale keskmisele inimesele, siis teisest nurgast nõuab eriala kindlasti keskmisest rohkem ajutööd. Seega iga inimene kellele meeldib lugemine, oma arvamuste avaldamine ja üldiselt inimestega erinevatel teemadel argumenteerimine, on erialale vägagi sobilikud.

Millised õppeained ja õppejõud on sind enim inspireerinud?

Kuna Tallinna Ülikoolis otseselt palju filosoofia õppejõude pole, siis on keeruline välja tuua ainult üht. Puutume kõikide erialaste õppejõududega tihti kokku ehk oleme justkui sõbrad. Tänu sellele pole ma ka tundud üheski tunnis ebakindla või hukkamõistetuna. Õppeainete poolest võiks aga välja tuua just toimunud valikaine "Erikursus Aasia uuringutest", mis hõlmas aktuaalseid teemasid seoses surmaga. Toon selle välja, kuna tegu oli ainega, mille idee pakkusime me ise kevadel välja ehk taaskord tunnen, et õppejõud soovivad meid kuulata ja anda meile parima õpikogemuse.

Kuidas on Tallinna Ülikoolis üleüldine tudengielu?

Ma usun, et tegelikult leidub kõigile siin koolis midagi, aga kindlasti peab ise olema aktiivne ja avatud erinevate ürituste ning võimaluste suhtes. Tean, et on olemas spordiklubi, kus saab iganädalaselt huvitaval viisil aktiivne olla, samuti on mitmeid lauamänguõhtuid reklaamitud erinevate klubide poolt ja ka meil endal filosoofias on olnud mitmeid kokkusaamisi, millest võtavad osa isegi õppejõud.

Millised on su enda tulevikuplaanid?

Hetkel otsest plaani antud teel jätkamiseks pole, kuna numbrid kutsuvad rohkem kui lugemine. See-eest tunnen, et eriala on andnud mulle juurde tohutult palju eneseväljenduse ja argumenteerimise vallas, mida läheb vaja absoluutselt igas eluvaldkonnas.

 

Loe filosoofia eriala kohta siit