Tudengiblogi

Miks just Õpilasakadeemia?

Triin Õismaa on TÜHI Üliõpilasnõukogu juhatuse liige, endine Tudengivarju nädala projektijuht, referent-toimetaja III kursuse tudeng ja tagatipuks Õpilasakadeemia mitmekordne vilistlane. Kuidas leidis Triin oma tee Tallinna Ülikooli ja miks soovitab ta praegustel gümnasistidel ja kutsekooli õpilastel Õpilasakadeemiast osa võtta?

ÕA

  Millal ja mis kursustel osalesid? Miks valisid just need?
Mina olen Õpilasakadeemias osalenud lausa kolm korda. Esimene kursus oli rakenduspsühholoogia, siis tuli noorsootöö ja viimasena itaalia ja hispaania keel ja kultuur. Hetkel ma õpin juba Tallinna Ülikoolis humanitaarteaduste instituudis, kuid gümnaasiumis oli mu põhieesmärk saada aru, mida ma tulevikus teha tahan, seega proovisin läbi mitmeid variante. 

Kas Õpilasakadeemia kursustel osaledes sai päriselt ka aimu ülikoolis õppimisest?
Kindlasti sai, sest igaks loenguks olid kodused tööd ning need erinesid gümnaasiumi omadest mitmel moel. Mina käisin sellistel kursustel, kus oli enamasti arutlevaid tekste vaja kirjutada, või siis itaalia ja hispaania keele kursusel mingeid väljendeid õppida. Koduste tööde maht ei olnud kindlasti võrreldav täiskoormusel õppiva tudengi omadega, kuid natuke sai aimu sellest küll.

Milline on kõige eredam mälestus Õpilasakadeemias osalemisest?
Õpilasakadeemias osaledes kohtud sa paljude uute inimestega teistest koolidest, kellel on sinuga sarnased huvid ja vaated. Kes teab, ehk leiad sa sõbrad, kellega oled hiljem kursusekaaslased või kes õpib sinuga samas instituudis?

"Minu jaoks oligi järgmine loogiline samm astuda humanitaarteaduste instituuti."

Kas TÜHI-sse õppima tulemine oli mõjutatud Õpilasakadeemias saadud kogemusest?
Kindlasti mingil määral oli mõjutatud. Itaalia ja hispaania keele ja kultuuri kursusel osaledes saingi lõplikult aru, et ma olen keeleinimene. Mulle meeldib erinevaid keeli õppida ja ma teadsin, et tahaksin midagi keeltega seotut ülikoolis omandada, seega minu jaoks oligi järgmine loogiline samm astuda humanitaarteaduste instituuti. 

Kevadsemestril saavad gümnasistid ja kutsekooli õpilased osaleda kursusel „Inimene ja keskkond tänapäeva humanitaarias“. Miks soovitad praegustele gümnasistidele kursust, mis tutvustab tänapäeva humanitaariat?
Soovitaksin seda kursust, sest humanitaaria väärib rohkem tähelepanu. „Inimene ja keskkond tänapäeva humanitaarias“ kursus on niivõrd mitmekesiselt üles ehitatud, et iga humanitaariast huvitatud õpilane saaks aimu, kas mingi humanitaarala talle sobiks. See kursus sobiks isegi neile, kes pole siiani mõelnud, et tahaks oma tulevikku humanitaariaga siduda, vaid tahab lihtsalt oma silmaringi avardada ja uusi huvitavaid teadmisi koguda.

Triin Õismaa


Loe kursusest "Inimene ja keskkond tänapäeva humanitaarias" lähemalt siin