Humanitaarblogi

Piiriuuringute klaster (CLUster on Bordering / CLUB)

Klastri eesmärgiks on toetada TÜHI-s piiriuuringutes aktiivseid teadlasi, olla koduks üha sagedamini TÜHI-s viibivatele piiridest huvituvatele külalisõppejõududele ja –doktorandidele ning edendada laiemalt mõtlemist üle piiride.

CLUB

Peame piire mitte vaid materiaalseteks joonteks vaid ühiskondlik-poliitilisteks tööriistadeks, mis aktiivselt korraldavad, määratlevad, kategoriseerivad, kaasavad ja välistavad erinevaid inimesi, ühiskonnas toimuvaid nähtusi, arenguid ja protsesse. Peame piiritlemist keskseks ühiskondlik-poliitiliseks praktikaks. Pikaajalisem eesmärk on peamiselt Euro-Ameerika arengutele toetuvate piiriuuringute rikastamine perspektiividega Aasia piirialadelt ning piiriuuringutes dialoogi tekitamine ‘peavoolu’ ja ‘äärealade’ teadlaste vahel.

CLUB-i tegevliikmed on Karin Dean, John Buchanan Alessandro Rippa, Prince Tomar.

CLUB-iga seotud doktorandid/magistrandid:

Yi Yang (külalisdoktorant TÜHI-s 10.12.2020—6.09.2021; East China Normal University), doktoritöö “Being Emplaced in the ‘Golden Triangle’An Ethnographic Study of Ordinary People's  Economic Life and Local morality in Border Society , Myanmar”.

Samak Kosem (külalisdoktorant TÜHI-s 1.09.2021—30.05.2022; Chiang Mai University, Tai) doktoritöö “Queering Shan Masculinities: Sexual Commodification Practices in Chiang Mai.”

Prince Tomar (TÜHI/MKK doktorant 1.09.2021—nominaalajaga kuni 30.06. 2025), doktoritöö "Limitless at the Limit: The Border Roads Organisation (BRO) and the quest for increased connectivity in the Himalayan region of the Indo-China Border"

Worachet Potawong (külalismagistrant, 1.09.2021—30.05.2022; Chiang Mai University, Tai) magistritöö Tai-Laose piiriülesest turismist.

2021. aastal osales CLUB-is aktiivselt Dr Laur Kiik. Oktoobris 2021 viibis CLUB-is antropoloog Dr Amporn Jirattikorn (Chiang Mai University), kelle uurimisteemaks on šanidest vähemusrahvuse piiriülesed tegevused Tai-Myanmari piirialadel.  

CLUB kohtub regulaarselt igal reedel. Külalisena on CLUB-i üritusel dr Daniele Monticelli läbi viinud arutelu piiridest Juri Lotmani teoorias.

Kontakt: Karin Dean (karin.dean@tlu.ee)