Humanitaarblogi

Professor Kersti Markus: ajaloo magistriõpe pakub süvateadmisi mitmekülgseks arenguks

Mis teeb ülikoolist ülikooli? Ammendav loetelu läheks pikale, ent rõhutan siinkohal üksnes tudengi individuaalset arengut toetavat ja inspireerivat õhkkonda. Ning ülikooli õppejõudude personaalset lähenemist igale oma erialale vastu võetud üliõpilasele.

Kersti Markus

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis (TÜHI) on tudeng õppejõule võrdne partner, kelle arvamust hinnatakse ja arvestatakse. Meil ei öelda, kuidas asjad on, vaid näidatakse võimalusi, kuhu edasi minna. 

Kui sul on mitmekülgsed huvid, avatud ellusuhtumine ning selge siht, kuhu ja kuidas omandatud teadmistega elus edasi liikuda, siis on õppekava õppejõud sulle intellektuaalseks sparringupartneriks. Kui aga alles otsid oma kohta elus, siis annab magistrantuur palju mõtteainest ja praktilist kogemust, mis aitab edaspidiseid valikuid paremini suunata.

TÜHI-s tegeletakse nii ajalooteaduse kui ka rakendusliku ajalooga. 

Teoreetilises plokis on võtmesõnadeks tänapäevased küsimuseasetused, uurimismeetodite  lai valik ja ajalookirjutuse erinevad žanrid. Näitame, et kirjutatud ajaloo kõrval eksisteerib ka suuline ja visuaalne ajalugu, intellektuaalse ajaloo kõrval keskkonna- ja tehnoloogia ajalugu.

Ajalooteooria kursusel arutletakse selle üle miks ja kuidas minevikku esitletakse ja sellest jutustatakse, mis on ajalooline tõde, miks üks väide on tõesem kui teine või miks me üldse räägime ajaloolisest ajast?

Ajaloomälu kursusel uuritakse, miks ja kuidas on eri rahvad ja rühmad ajalugu mäletanud ning kuidas see on aidanud luua identiteete ja müüte. 

Balti ajalookirjutuse kursusel vaadeldakse ajalookirjutuse erinevaid žanre, nende ideoloogilisi ja ühiskondlike kontekste ning funktsioone eri aegadel. Samuti käsitletakse erinevate rahvuste poolt ja erinevate võimude huvides loodud Balti ajalugusid.

Viimase aasta sündmused on tõestanud, et ajalooõpingud ei tähenda elust kaugenemist, vaid tänapäeva mõistmist mineviku kaudu. Ajalugu on alati ühel või teisel moel kohalolev, kuid seda tuleb õppida ära tundma, seoseid nägema.

Ajalugu on alati ühel või teisel moel kohalolev, kuid seda tuleb õppida ära tundma, seoseid nägema.

Akadeemilise diskussiooni kõrvale pakume praktilisi oskusi arendavaid töötubasid ja seminare. See puudutab ajaloopärandi digitaalset kasutamist, ajaloofilmide tegemist, uusmeedia lahendusi, aga ka populariseerivate artiklite ning blogipostituste kirjutamist. Koostöös BFM-i ajakirjanduse osakonnaga on ajaloolastel avanenud võimalus õppida professionaalide käe all kirjutama arvamus- ja uudislugu.

Koostöö toimub ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja õppekavaga. Kursus Ajaloolane muutuvas maailmas loob eeldused haridusteaduste inimesekeskse ja ajalooteaduste erialakeskse lähenemisviiside sünteesiks, mida tavapärane akadeemiline ajalooharidus ei võimalda.

Mitmekülgne ettevalmistus võimaldab leida rakendust mäluasutustes, muinsuskaitses või arhiivis, aga ka riigiasutustes, kirjastuses, meedias ja koolis. Samuti on võimalus edasi õppida Tallinna ülikoolis ajaloo doktorikaval.