Ühiskonnaõpetuse kõrvaleriala sobib sulle, kui huvitud ühiskonna ja poliitikaga seotud küsimustest. Lisaks on see hea alus, kust jätkata magistriõpinguid näiteks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal. Kõrvaleriala õpingute käigus õpid tundma riigi, poliitika ja valitsemise aluseid, omandad teadmisi ettevõtlusest, majandusest ja poliitilistest ideoloogiatest.

Õppekava ja -ained

Ühiskonnaõpetuse kõrvaleriala õpingute käigus läbid ühiskonna ja õiguse ning ühiskonna uurimise ja analüüsi kursuse, mille käigus omandad oskuse analüüsida ühiskondlikke protsesse ja õpid tundma ühiskonna uurimiseks kasutatavaid meetodeid.

 

Euroopa Liidu põhikursus annab ülevaate Euroopa Liidu institutsioonidest ja poliitikast.

 

Ettevõtluse ja majanduse ning majanduspoliitika aluste aines arutled majandusküsimuste üle ning mõistad ettevõtluse ja ettevõtjate rolli ühiskonnas.

 

Riigi, poliitika ja valitsemise kursus tutvustab sulle valdkonna põhimõisteid ning valitsemissüsteemi ülesehitust ja peamisi protsesse.

 

Kõrvaleriala õpingute käigus saad ka ülevaate Eesti ühiskonna ja poliitika peamistest protsessidest ja olulisimatest teemadest läbi poliitikateadusliku vaatevinkli.

 

Rahvusvaheliste inimõiguste kursust tutvustab olulisimaid inimõiguste probleeme tänapäeva ühiskonnas, samuti tutvud tähtsaimate asjaomaste õigusaktide ja kohtulahenditega.

 

Pärast poliitiliste ideoloogiate aine läbimist tead, kuidas on omavahel seotud poliitilised ideoloogiad ja valikud.

 

Õppejõud

 

Mart Susi on inimõiguste professor ja õigusteaduse suunajuht. Professor Susi avaldab aktiivselt artikleid ja kommentaare inimõiguste kohta, keskendudes eriti uutele inimõigustele. Ta annab rahvusvaheliste inimõiguste ainet inglise keeles. 

 

 

 

 


 

Mari-Liis Jakobson on Tallinna ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur ning politoloogia õppekava kuraator. Tema teadustöö seondub eeskätt hargmaisuse, kodakondsuse ning rändepoliitikaga. 2014. aastal kaitses ta hargmaise kodakondsuse teemalise doktoritöö "Citizenship in Transformation: Political Agency in the Context of Migrant Transnationalism". Lisaks võtab ta regulaarselt ühiskondlikel päevakajalistel teemadel sõna ERR-i päevakommentaarides ja on Vabaühenduste Liidu EMSL ning Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige. 


Tõnis Saarts on Tallinna ülikooli võrdleva poliitika dotsent. Ta kommenteerib regulaarselt Eesti poliitikaga seonduvaid Eesti meedias ja on seetõttu avalikkusele üks enim tuntud Eesti politolooge. Tema teadustöös on keskendunud Eesti erakondade ja demokraatia uurimisele võrdlevas perspektiivis, püüdes asetada Eesti poliitilised arengud laiemasse Kesk- ja Ida-Euroopa konteksti. Tõnis Saarts on olnud külalisõppejõud Viini ülikoolis, kus on andnud loenguid Balti riikide poliitikast ja ühiskonnast.

 

 

 


Catlyn Kirna on interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste õppekava kuraator ja rahvusvaheliste suhete lektor. Catlyn Kirna on õpetanud nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab peamiselt rahvusvaheliste suhete ja Euroopa Liidu aineid, kuid ka mitmeid erinevaid interdistsiplinaarseid seminare ning projekte. Catlyn Kirna on lõpetamas oma doktorikraadi riigiteaduste valdkonnas, mis lisandub tema kahele magistrikraadile rahvusvahelistes suhetes (Tartu Ülikool) ja kirjalikus tõlkes (Tallinna Ülikool). Catlyni peamised uurimistöö huvid on väikeriigid, välispoliitika, regionaalne koostöö ning interdistsiplinaarsed uurimused.

 

 


Anneli Kommer

Anneli Kommer on majanduse lektor, kes õpetab mikro- ja makroökonoomika, avaliku sektori ökonoomika, majanduspoliitika kursuseid. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud avaliku sektori ökonoomika ja majanduspoliitika valdkondadega, sh haridusökonoomika, maksupoliitika. Anneli Kommer on õpetanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning omab varasemast pikaajalist töökogemust avalikus sektoris.


Kristo Krumm

Kristo Krumm on ettevõtluse lektor, kes õpetab ettevõtluse, finantsarvestuse, finantsjuhtimise ja turunduse kursuseid. Peamised uurimisvaldkonnad on ettevõtete finantsseisundi hindamine ja konkurentsivõime analüüs, ettevõtete turule sisenemise strateegiad ja pikaajaline finantskavandamine ning turundus, bränding, positsioneerimine ja  tarbijate ostukäitumine. Kristo Krumm on õpetanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis, omab varasemat töökogemust ettevõtluses ning on valdkonnas tunnustatud koolitaja

Kristo Krummi koolitus "Inimene kui bränd"


Lisaks õpetavad kõrvaleriala aineid:

  • Aare Kruuser, eraõiguse lektor, kes annab ühiskonna ja õiguse ainet;
  • Karmo Kroos, ühiskonnateaduste instituudi doktorant, kes annab ühiskonna uurimise ja analüüsi ainet;
  • Kairit Kall, ühiskonnateaduste instituudi doktorant, kes annab koos Tõnis Saartsiga Eesti ühiskonna ja poliitika ainet;
  • Gerly Tammiste, ühiskonnateaduste instituudi doktorant, kes annab koos Catlyn Kirnaga riigi, poliitika ja valitsemise ainet.