Teade

Emeriitdotsent Viivi Maanso 90

12. jaanuaril tähistab oma 90. sünnipäeva Tallinna Ülikooli emeriitdotsent Viivi Maanso,  kelle käe all on õppinud sadu emakeeleõpetajaid ja kes 2014. aastal pälvis Tallinna Ülikooli teenetemärgi.

Viivi Maanso

Viivi Maanso on Emakeeleõpetajate Seltsi asutaja- ja auliige, Emakeele Seltsi ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi auliige, 2014. aastal ilmunud mahuka viiekeelse hariduse ja kasvatuse sõnaraamatu eestvedaja ja peakoostaja ning  sadade avalike kirjutiste ja kümnete kooliõpikute autor.

Samuti on pedagoogikateadlane andnud suure panuse haridusterminoloogia arendamisse, osaledes vabariiklikku õigekeelsuskomisjoni, eesti keele õppekirjanduse komisjoni ja pedagoogika terminoloogia komisjoni töös.

Tema töökust märgivad Valgetähe teenetemärk, Wiedemanni keeleauhind, presidendi hariduspreemia, riiklikud preemiad kasvatusteadustes 2009 ja 2015 ning rohked muud tunnustused.

Ülikooliga on ta olnud seotud alates 1976. aastast, mil alustas õpetamist endises Tallinna Pedagoogilises instituudis.

Ülikoolipere soovib juubilarile palju õnne ja tervist!