Õpingud

Humanitaarteaduste instituudis alustavad õpinguid 435 uut tudengit

Sellel aastal esitati Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituuti kokku 1150 sisseastumisavaldust. Vastu võeti bakalaureuseastmes 260 uut tudengit ja magistriastmes 160 õppurit. TÜHI kolmel doktorikaval alustavad sügisel õpinguid kokku 15 uut doktoranti.

students

Sellel aastal esitati Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituuti kokku 1150 sisseastumisavaldust. See on 43 avaldust vähem kui aasta tagasi, kuid samas oli vastuvõtuks avatud 4 peaeriala vähem kui 2017. aastal. 847 avaldust esitati bakalaureuseõppesse, 277 magistriõppesse ja 26 doktoriõppesse. 

Vastu võeti bakalaureuseastmes 260 uut tudengit ja magistriastmes 160 õppurit.

Bakalaureuseõppes oli suurim konkurss inglise keele ja kultuuri peaerialal, kuhu kandideeris 5,63 inimest õppekohale. Sellele järgnesid hispaania keele ja kultuuri eriala (4,33 üliõpilaskandidaati ühele kohale) ning Jaapani uuringute eriala (4,27 üliõpilaskandidaati ühele kohale). Võrreldes eelmise aastaga suurenes konkurss ka Hiina uuringute, antropoloogia, eesti keele ja kirjanduse, referent-toimetaja ning prantsuse keele ja kultuuri peaerialal.

Magistriõppes olid kõige populaarsemad õppekavad kirjalik tõlge ning keeleteadus ja keeletoimetamine. Märgatavalt on kasvanud kandidaatide huvi eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava vastu. Kui 2017. aastal esitas sinna kahele peaerialale õppima asumiseks avalduse 24 inimest, siis sellel aastal 39 inimest, kellest õppimaasumist on praeguseks kinnitanud 26 inimest. Võrreldes eelmise aastaga oli rohkem kandidaate ka slaavi keelte ja kultuuride ning kirjandusteaduse erialal. Võõrkeeleõpetaja kaval avati õpe kõigil kolmel peaerialal: inglise, saksa ja prantsuse keele õpetaja.

Doktoriõppes oli kõige suurem konkurss ajaloo kavale. TÜHI kolmel doktorikaval alustavad sügisel õpinguid kokku 15 uut doktoranti.

Ingliskeelsetel kavadel oli võrreldes eelmise aastaga huviliste arvu märgatav suurenemine interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste - Artes Liberales bakalaureusekaval. Kui 2017. aastal asus õppima 7 üliõpilast, siis praeguseks on õppima asumist kinnitanud 18 üliõpilast. Eesti uuringute ingliskeelsel magistrikaval asub õppima 8 inimest ning kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria kaval 12 inimest. Antropoloogia magistriõpet sellel aastal ei avata.