Teade

Õppurid panid vene keele oskuse proovile ja selgitati välja olümpiaadi parimad

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimus 12. märtsil Tallinna Ülikoolis.

Olümpiaad

Vene keele olümpiaad eesti õppekeelega koolide õpilastele viidi läbi kahes voorus:
I valikvoor (toimus MOODLE vahendusel): 31.01.2024. a.
II lõppvoor (toimus Tallinna Ülikoolis): 12. märts 2024. a.

Olümpiaadi korraldasid ja viisid läbi Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Vene ja Ida-Euroopa uuringusuuna õppejõud dotsent Irina Moissejenko, dotsent Natalia Tšhuikina, dotsent Inna Adamson, nooremlektor Ekaterina Batrakova, emeriitdotsent Natalia Maltseva-Zamkovaja, poola keele õpetaja Natalia Sindetskaja, vene keele õpetaja Jelena Raudla. Olümpiaadi aitas korraldada ka doktorant Ilenia del Popolo Marchitto.

Lõppvoorus osales 30 õpilast 9.–12. klassist piirkondadest üle Eesti. Vastavalt õpilaste vene keele tasemele olid nad jaotatud kahte rühma (B1 ja B2 tase).

Üldteemaks oli Vene kultuur väljaspool Venemaad (Русская культуры вне России).
Alateemad:
1. Venekeelse diasporaa keele erinevused
2. Välisvene kultuuri kandjad

Olümpiaad

I. valikvooruks valmistasid olümpiaadi osalejad helindatud presentatsiooni.
Presentatsioonide ja videomaterjalide koostamisel osalejad lähenesid väga loominguliselt. Žürii liikmed hindasid kõrgelt nii õpilaste uurimistöid kui ka materjali originaalsust.

Lõppvooru võistlus algas filmilõigu vaatamisega vene kirjaniku Sergei Dovlatovist Tallinnas. Filmi põhjal pidid osalejad kirjutama lühikese arutleva kirjandi, mis oli pühendatud vaadatud lõigu probleemile ja olümpiaadi teemale.

Pärast täitsid osalejad lugemis- ja kulturoloogia testi. Paralleelselt toimus individuaalne vestlus, kus osalejatele esitati väiteid, mille kohta pidid nad esitama oma arvamuse. Väited oli koostatud vastavalt olümpiaadi teemale.

Võistluse päev lõppes kultuuriprogrammiga ja võistlejate autasustamisega. Seekordses kultuuriprogrammis viidi läbi ka venekeelene ekskursioon Tallinna Juudi muuseumisse, sh ka sünagoogis, mida tegi osalejatele muuseumi juht Gennadi Gramberg.

B1 tasemel vene keele oskusega õpilaste seas olid tänavu parimad:

I. koht - 12. klassi õpilane Ralf Ilves Tallinna 21. Koolist 75 punktiga. Õpetaja Alla Kirillova

II. koht - 12. klassi õpilane Jaanika Sallaste Jõhvi Gümnaasiumist 71,5 punktiga. Õpetaja Maria Debneva

III. koht - 11. klassi õpilane Krõõt Kudeviita Tallinna Reaalkoolist 70,5 punktiga. Õpetaja Maria Siniorg

B2 taseme tublimad olid:

I. koht - 10. klassi õpilane Milena Bratšun Jõhvi Gümnaasiumist 89,5 punktiga. Õpetaja Oksana Nazarova

II. koht - 12. klassi õpilane Ivan Kleštšin Hugo Treffneri Gümmnaasiumist 89 punktiga. Õpetaja Ljubov Titova

III. koht - 12. klassi õpilane Mari Kedelauk Tallinna Arte Gümnaasiumist 83,5 punktiga. Õpetaja Nadežda Mirontšik

Ülejäänud tulemused leiab olümpiaadi kodulehelt

Žüriiliikmete sõnul olid õpilased olümpiaadiks väga hästi ette valmistunud. "Nende vastused olid huvitavad ja sisukad," mainisid dotsendid Inna Adamson ja Irina Moissejenko. Ühe osaleja Ivan Kleštšin poolt oli esitatud ka oma avaldatud luuletuste kogumik "Poetess", kus looming on esitatud vene, eesti ja itaalia keeltes. Seda esitati ka olümpiaadi lõputseremoonial.

Korraldajad soovivad palju õnne võitjatele ja edu vene keele õppimisel.

Olümpiaadi toimumist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.