Tutvustus

Inna Adamson (PhD) on kõrvutava keeleteaduse ja leksikoloogia dotsent. Ta on lõpetanud Sankt-Peterburi Riikliku Ülikooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, filoloog-russisti eriala. Magistri- ja doktorikraadi sai ta Tallinna Ülikoolis. On pidanud loenguid Saksamaal, Austrias, Itaalias, Belgias, Tšehhis, Venemaal.
Väljaspool Eestit on esinenud teaduskonverentsidel Soomes, Hiinas, Venemaal, Lätis ja Leedus, Austras, Saksamaal, Hispaanias.
2014-2016 suviti oli ta Burgenlandi Tehnikaülikoolis Eisenstadtis (Austria) vene keele intensiivkursustel külalilisõppejõud.
Teadustöös on ta tegelenud põhjalikumalt semantika, grammatika ja sotsiolingvistikaga. Viimasel ajal uurimistöö keskendub vene keele ja diasporaa eripärale väljaspool Venemaad. Inna Adamson on innovatiivse õppevahendi Contact Game venekeelse versiooni "Simulation Life in Moscow" üks koostajatest.

Põhitööülesanded

Õpetamine: tänapäeva vene keel ja kultuur, leksikoloogia, sõnatuletus, morfoloogia, süntaks ja teksti analüüs

BA- ja MA-tööde juhendamine

Üliõpilaste pedagoogilise praktika juhtimine

Suuna väljaannete toimetamine

Üliõpilaste erialase arengu juhendamine (olümpiaadid, konverentsidel osalemine jne)

Uurimisvaldkonnad

Semantika, leksikoloogia, fraseoloogia

Grammatika

Kõrvutav keeleteadus

Sotsiolingvistika