Pressiteade

Rahvusvaheline konverents kultuuripärandi rollist ajalooõpetuses

Tallinna Ülikool korraldab koostöös Rahvusvahelise Ajaloodidaktika Ühinguga 23. - 25. augustini ajaloodidaktika konverentsi teemal „Kultuuripärand ajalooõpetuses“.

Kultuuripärand ajalooõpetuses
Kultuuripärand ajalooõpetuses

Konverentsi korralduse eestvedaja, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo ja ajaloo õpetuse lektor Mare Oja sõnul keskendutakse konverentsil võimalustele, kuidas kaasata õpilaste laiemast sotsiaalkultuurilisest väljast pärit teadmisi ajalooõpetusse.

„Õpilaste arusaamad ajaloost kujunevad ka klassivälise keskkonna mõjul ja tähenduslikuks ajalooõppeks on oluline lõimida neid õppetöösse. Konverentsi ettekanded avavad ajalooõpetust nii teoreetilis-filosoofilisest kui praktilisest küljest, sidudes nii teooria ja praktika ja pakkudes võimalusi erialasteks aruteludeks,“ märkis Oja.

Konverentsil arutletakse mälu ja ajaloo omavahelistest seostest, avaliku ajaloo (public history) valdkonda jäävate ajaloo kogemise viiside (muuseumid, monumendid) ja teadmiste kujunemiskeskkondade (blogid, filmid, arvuti- ja videomängud) mõtestamisest ajalooõpetuses

Kolme konverentsipäeva sisse mahub 37 ettekannet, ISHD (International Society for History Didactics:https://ishd.co/) aastakoosolek, tutvumine Meremuuseumi programmidega ja ekskursioon Tallinna vanalinnas. Osalejana on registreerunud 65 huvilist 19 riigist, sh Eesti ajalooõpetajad ja Tallinna Ülikooli ajalooõpetajaks õppivad tudengid.

Konverentsi töökeel on inglise keel. 

Konverentsi programmiga saab tutvuda SIIN