Doktoriõpe

Rita Anita Forsstein: olen tänulik oma juhendajatele

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Rita Anita Forssten kaitses tänavu juunis doktoritööd "The effects of L1-L2 analogy and transparency in Estonian adolescents’ EFL idiom comprehension" („Ema- ja teise keele vastete analoogia ja läbipaistvuse mõju eesti teismeliste inglise keele kui võõrkeele idioomide mõistmisele“). Esitasime Rita Anita Forsstenile meie uudiskirja tarbeks traditsioonilised küsimused.

Rita Anita Forssten
Rita Anita Forssten

Kuidas jõudsid õpingute jooksul oma uurimisteema juurde?

Uurimisprobleem on ju mõni asi, mis vajab korda saatmist või parandamist. Magistriõpingute jooksul tekkis mul küsimus, et miks ma endiselt eriti hästi inglise keele idioome ei tunne. Vaadates tagasi oma kooliteele paistis, et esiteks on idioomid jäänud võõrkeeleõppes ilma erilist tähelepanuta ja teiseks on need võõrkeelekõneleja jaoks veidi keerulised. Seega tahtsin idioomidele ja nende omandamist hõlbustavatele teguritele tähelepanu juhtida.

 Doktoritöö kirjutamine on suur töö ja vajab kindlasti pidevat enese motiveerimist. Millised olid selle teekonna jooksul Sinu nii-öelda nipid, kuidas järjepidevalt oma tööga tegeleda, et edukalt lõpptulemuseni jõuda?

Selles on minu arvates juhendajal oluline roll. Olen tänulik oma juhendajatele (Tallinna Ülikooli dotsent Liljana Skopinskaja ning professor Suliko Liiv), kes suunasid mind kohe pärast esimest sammu juba järgmist võtma.

 Kirjelda mõnda meeldejäävat või naljakat seika, mis teadustöö kirjutamise jooksul juhtus. 

Tegelikult kiskus suu tihti muigele. Keegi näiteks pakkus, et eesti keeles öeldakse „pea naela pihta lööma“. Ka võõrkeele hääldamisega tekkis vahepeal naljakaid olukordi; näiteks luges üks uurimuses osaleja antud lause my sister is a doctor, and my brother is a lawyer asemel my sister is a doctor, and my brother is a lover, peatus ning karjatas „Ei!“

Kuidas muudab Sinu uurimistöö maailma?

Väikesed nired annavad kokku suure jõe. Loodan, et minu töö juhib mõne võõrkeele õpetaja või keeleõpiku autori tähelepanu idioomidele ning aitab valida sobivaimad fraasid iga sihtgrupi jaoks; siis saavad tulevased võõrkeelekõnelejad paremini idioomidest jagu.

 Kui hästi on teadlaste ja noorteadlaste hääl ühiskonnas kuulda?

Teaduslikult tõestatud info jagamine ja väärinfo vastu võitlemine on eriti ajakohane teema. Sellel rindel tuleb palju tööd teha. Mul on olnud au töötada põhikoolis, kus teaduse populariseerimine sisestati väga põhjalikult paljude õppeainete kavasse.

 Millised on Sinu elus kõige olulisemad väärtused ja tõekspidamised, mille järgi elada? 

Mind köidab loogika.

 Räägi ühest viimasel ajal loetud raamatust, mida soovitad lugeda ka teistel. Miks seda teisele soovitad?

Sofi Oksaneni „Koirapuisto“ (2019). „Koertepark“ on põnevik, mis käsitleb valusaid teemasid ning laiendab teadmisi.