Teated

Tallinna linn tänas rahvusvahelise lingvistika konverentsi korraldajaid

Tallinna linn koostöös Tallinna Konverentsibürooga korraldas 6. veebruaril Õpetajate Majas tänuürituse, kus tänati suurte rahvusvaheliste konverentside korraldajaid.

SLE konverentsi meeskond

Tallinna linna aukirja said ka Euroopa Lingvistikaühingu Societas Linguistica Europaea (SLE) 51. aastakonverentsi korraldajad.

Meeskonda kuulusid Tallinna ülikoolist Suliko Liiv, Anna Verschik, Reili Argus, Mari Uusküla ja Tiina Rüütmaa ning Helle Metslang Tartu ülikoolist.

29. augustist 1. septembrini 2018 Tallinna Ülikoolis toimunud konverentsist võttis osa ligi 600 keeleteadlast 43 riigist, sh USA-st ja Jaapanist. Sel aastal toimub konverents Leipzigis.