Üritus

Digipöörde ja elukestva õppe uurimisrühm osales NGGS konverentsil "Avatud digiühiskonna väljakutsed ja võimalused"

10.-11. veebruar toimus konverents "Next Generation Government Symposium" (NGGS) pealkirjaga "Avatud digiühiskonna väljakutsed ja võimalused". Tallinna ülikooli esindasid DTI direktor Peeter Normak, DTI Digipöörde ja elukestva õppe uurimisrühm ja Kai Pata (HTI).

Next generation government symposium plakat

Veebruaris toimus konverents "Next Generation Government Symposium" (NGGS) pealkirjaga "Avatud digiühiskonna väljakutsed ja võimalused".

Konverents pakkus kaasahaaravat võimalust arutleda ühiskondlikel, tehnilistel ja eetilistel teemadel, mis on seotud uuenduslike tehnoloogiate ja arhitektuuridega. NGGS tõi sümpoosioni vormis kokku akadeemiliste ringkondade, valitsuse ja erasektori sidusrühmad, et mõista järgmise põlvkonna digiriigi probleeme tehnoloogia, hariduse, valitsuse ja õiguse interdistsiplinaarsetest vaatenurkadest ning teha koostööd.

Tallinna Ülikoolist esinesid DTI direktor  Peeter Normak, DTI Digipööre ja elukestev õpe uurimisrühm ja HTI Kai Pata.

10. veebruar

  • Peeter Normak osales Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) toetatud teadussuundade paneeldiskussioonis” Koostöö avaliku sektori ja ülikooli vahel.”
  • Kai Pata tegi peaettekande teemal “Values centered design of socio-technical systems
  • Merja Bauters ja  James Sunney Quaicoe osalesid paneeldiskussioonis "Kõrghariduse trendid ja digioskuste areng". Vestluses osalesid ka esindajad TalTechist ja Tartu Ülikoolist. Paneeldiskussiooni moderaator oli Darja Tokranova.
  • Merja Bauters jagas mõtteid teemal “Digitaalne kultuur, kompetentsid ja avatud ühiskond”.
  • Doktorant ja nooremteadur Darja Tokranova presenteeris osa oma uuringust "Non-Fungible Tokens as a New Concept of Authenticity in Digital Art".
  • Sofia Pessina kõneles sotsiotehniliste süsteemide teemal.

11. veebruar

  •     Merja Bauters ja Abiodun Ogunyemi viisid läbi uurimissuuna töötoa “Digitaalne kultuur, kompetentsid ja avatud ühiskond.”
  •     DTI koostööpartner  Biotoopia  esindaja Kelli Turmann tutvustas kunst on seotud IT ja tehnoloogiaga?