Teadus

Marianne Paimre (DTI PhD) esines GLOBEHEAL 2022 konverentsil

Marianne Paimre (PhD) esines 24. veebruaril konverentsil The 5th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2022). Ettekanne keskendus 2020 suvel läbi viidud 500 Eesti vanemaealise (50+) küsitluse tulemustele.

 GLOBEHEAL 2022

Lektor Marianne Paimre esines 24. veebruaril suulise ettekandega virtuaalsel konverentsil The 5th Global Public Health Conference (GLOBEHEAL 2022) “Future of Global Health in a Changing World”.

Ettekanne „Acceptance of Digital Technology for Health Purposes by Estonian Older Adults During the Covid-19 Pandemic“ keskendub  2020 suvel läbi viidud 500 Eesti vanemaealise (50+) küsitluse tulemustele.  Selgus näiteks, et internetikasutajad, kes on üldiselt haritumad ja suurema sissetulekuga, teevad paremaid valikuid tervisekäitumises (sh olid ka sagedamini nõus end Covid-19 vastu vaktsineerima).  Kui naiste hulgas oli rohkem neid, kes soovisid suhelda perearstiga distantsilt pandeemia tingimustes, siis mehed olid jällegi enam huvitatud terviseteemalsitest digirakendustest ja e-teenustest.

Esinemist antud konverentsil toetab  Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist.