Pressiteade

Tallinna Ülikool arendab eesti keele õpet õigesse suunda

14. märtsil loodi Tallinna Ülikoolis eesti keele õppimise, õpetamise ja uurimise valupunktidega tegelev keskus. Keskuse näol on tegemist õppe-, teadus- ja koolitusvõrgustikuga, mis ühendab eesti keele õppimise ja õpetamise ning tulevikus ka eesti teaduskeele ja eesti viipekeele uurijaid ja õppejõude.

Eesti keele keskus

Keskuse juhataja professor Reili Argus selgitab: „Keskus seisab selle eest, et ühiskonnas leviks arusaam, et iga eesti keele kõneleja saab keeleõppija keele arengule kaasa aidata. Õpetaja amet on mitmekesine ja anname oma panuse, et õpetajat selles töös toetada ning arendada. See tähendab keeleteadliku õpetamise rakendamist laiemalt kui vaid keeletunnis. Oluline on mõista ka seda, et lapse oma keele ja kultuuri õpetamine toetab laste edukust koolis ning rikastab ühiskonda. Loomulikult on laste keeleõppe kõrval oluline arendada ka täiskasvanute keeleõpet: see aitab muukeelseid inimesi eesti ühiskonda integreerida, võimaldab vanematel laste õppetööd toetada ning toetab selle kaudu Eesti julgeolekut.“

Eesti keele õppe keskus
Pildil on eesti keele keskuse eestvedajad vasakult poolt: Kristiina Bernhardt, Merilin Aruvee, Reili Argus, Ele Arder, Tiina Rüütmaa, Hiie Rüütel, Annika Bauer, Helin Puksand. 

Keskuses tegeletakse eesti keele kui esimese keele omandamise ja õpetamise, eesti keele kui teise keele õppimise ja õpetamise uurimisega, taotletakse selleteemalisi uurimis- ja arendusprojekte, pakutakse erialast enesetäiendamisvõimalust: 1) üldhariduskoolide eesti keele kui emakeele ja kui teise keele õpetajatele; 2) mitmekeelse klassi aineõpetajatele; 3) eesti keele kui emakeele ja kui teise keele õppejõududele; 4) eesti teaduskeele täienduskoolitusi laiale sihtrühmale.

Lisaks pakub keskus ekspertarvamust keele ja selle õppimisega seotud küsimustes, nt emakeeleksami uuenduse, keeleõppe korralduse ja eestikeelsele haridusele üleminekuga seotud teemadel.

Loe keskuse kohta rohkem