Doctoral studies

TÜHI doktorandid riiklikul teadustööde konkursil

12. detsembril autasustati haridus- ja teadusministeeriumis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid.

Riikliku konkursi parimad
Doktoritöö auhinnad

Haridus- ja teadusministeeriumis autasustati üliõpilaste teadustööde parimaid, mille preemiad pälvisid mitmed TÜHI doktorandid.

1. preemia (1600 eurot) teenis välja praegune TÜHI ajaloo doktorant Kristo Siig, kes esitas konkursile digitehnoloogiate instituudis kaitstud magistritöö. 3. preemia (700 eurot) pälvisid TÜHI doktorandid Merike Kurisoo ja Riho Paramov. Samuti tunnunustati Halliki Põlda väitekirja "Andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis", milles Halliki Põlda uuris, kuidas mõeldakse, räägitakse ning kirjutatakse andekusest, seda nii teadus- kui ka üldkeeles.

Merike Kurisoo doktoritöö  "Vahepealsed asjad ja vahepealsed ajad. Kirikuruumi ja pildikultuuri muutumisest katoliiklikust luterlikuks varauusaegse Eesti aladel" fookuses on küsimused, kuidas 16. sajandil evangeeliumiusule üle minnes kujundati ja muudeti ümber siinseid pühakojad ning kas ja kuidas kasutati uutes oludes edasi olemasolevat kirikuvara ja pilte.

Riho Paramovi doktoriöö  "Eesti ühiskonna moderniseerumine avaliku privaattranspordi (voorimees ja takso) näitel, 1900-1940), milles selgub, et taksondusel on olnud Eesti autostumise mudelis kandev osa.

Lisaks tunnustati Michael Andrew Keerdo-Dawsonit magistritööd "Olematu olemine: Rumeenia uus laine ja episteemilise vägivalla piirid".

Õnnitlused!