Haridusblogi

ELU-kursuse üliõpilased valmistuvad ukrainlasi toetama

Tänavusel sügissemestril toimub rahvusvahelise projektis "Baltis4UA" ingliskeelne ELU-kursus, kus 15 Tallinna Ülikooli üliõpilast asuvad kolmes grupis välja töötama toetavaid tegevusi kodanike kaasamiseks, et ühiselt toetada ukrainlaste toimetulekut Eestis või Ukrainas.

ELU-kursus

Esimesel, 20. septembril 2023 toimunud kohtumisel väljendasid osalejad oma hoolt sõjast vallandunud ebakindluse ja ebaturvalisuse suhtes. Esimese sammuna plaanitakse kursusel uurima asuda teaduslikke aluseid humanitaarkriisis tegutsemiseks ning tutvutakse olemasolevate uuringutega Ukraina ja sõjapõgenike toetamisest.

Semestri jooksul kavandatakse ja viiakse ellu toetavaid tegevusi, eesmärgiga kaasata tegevuste elluviimisesse laiemat akadeemilist kogukonda.

Kursusel osalevad üliõpilased kokku kümnelt Tallinna Ülikooli õppekavalt – nii on esindatud organisatsioonikäitumise, interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste, õigusteaduse, kommunikatsioonijuhtimise, sotsiaaltöö, heaolu ja tervisekäitumise, matemaatikaõpetaja, sotsioloogia, kehakultuuri kui ka psühholoogia õppekavade üliõpilased.

Üliõpilasi on ülikooli ELU-kursusel juhendamas TLÜ haridusteaduste instituudist noorsootöö nooremlektor Lianne Teder, andragoogika dotsent Larissa Jõgi ja ühiskonnateaduste instituudist sotsioloogia dotsent Triin Roosalu.