Haridusblogi

Hariduse juhtimise erialal õpid viima ellu teadus- ja tõenduspõhiseid muutuseid

Carol Tarre on Kalli-kalli lasteaia direktor ja Emili Kooli asutaja ning Juhan-Mart Salumäe juhib Viljandi gümnaasiumi. Lisaks direktori ametile ühendab nii Carolit kui ka ka Juhan-Marti veel nende erialane taust – nimelt on mõlemad Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistriõppe vilistlased.

õppija

Miks otsustasite õppida just Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise erialal? 

Juhan-Mart Salumäe
Mina otsisin haridusvaldkonnas uusi väljakutseid, sest ilma asjakohase ettevalmistuseta jäid võimalused piiratuks. Liisk langes Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise programmi kasuks, kuna selle sisse olid integreeritud mitmed praktilised kursused, mida õpingutes otsisin.

Carol Tarre
Õppimise soov oli mul juba pikka aega, kuid töötava kolme lapse emana olin seda sammu siiski aastaid edasi lükanud. Viimase tõuke andis asjaolu, et minu töökohal töötamiseks on peagi vajalik magistrikraadi olemasolu. Nüüd tagantjärgi saan sellele tõukele vaid tänulik olla! 

Hariduse juhtimise eriala valisin seetõttu, et töötasin juba enne õpinguid lasteaia juhina. Lootsin saada rohkem teadmisi sellest, kuidas muutuseid ellu viia ja luua üksteist toetav ning hoidev organisatsioonikultuur, kuid sain siit palju enamat. 

Sain õpingute jooksul minna süvitsi õppija vaatega ühele haridusasutusele, mis andis mulle teadmised sellest, kuidas nii laps kui ka täiskasvanu õpib, kuidas saame lapse motivatsiooni hoida ja mis tingib selle vähenemise. Sain ülikoolist kaasa väga head tööriistad, kuidas läbi keskkonna muutmise toetada veelgi enam laste õpihuvi. 

Mida õpingud Tallinna Ülikoolis Teile andsid? 

Juhan-Mart Salumäe
Magistriõpingud Tallinna Ülikoolis kujundasid eelkõige minu arusaamu sellest, milline võiks olla üks hea kool. Need mõtted julgustasid mind kandideerima koolijuhiks ning nii saan täna ülikoolist saadud mõtteid ka oma töös kasutada. 

Usun, et hariduse juhtimise eriala lõpetajana sain endale tööriistad, mille abil saab viia ellu teadus- ja tõenduspõhiseid muutusi nii haridusvaldkonnas tervikuna kui ka erasektoris.

Carol Tarre
Olen saanud oma teadmisi kasutada töökeskkonna paremaks muutmisel, loonud töötajatele võimalusi üksteise nõustamiseks ja toetamiseks. Minu tööga rahulolu on tunduvalt kasvanud ja aina rohkematel päevadel töölt koju minnes saan tunda, et mul läks täna hästi. 

Eriti tore on see, et mul on võimalik ülikoolist saadud teadmisi kasutada kodus ka oma lastega. Kuigi pean tõdema, et õppimise ajal näpistasin tihti aega pere arvelt, siis nüüd, kui kool on lõpetatud, saan emarollist rohkem rõõmu tunda, sest läbi teadlikuma tegutsemise on keerulisi hetki lastega palju vähem. 

Olen tänulik, et kohtusin koolis nii paljude toredate inimestega, uskumatult inspireerivate õppejõududega, toetavate kursusekaaslastega ja oma uute sõbradega. Mina sain koolist kaasa oskuse paremini inimesi ja nende väljakutseid mõista, see annab mulle võimaluse olla toetavam kaaslane nii tööl kui ka väljaspoolt töökeskkonda. 


Tutvu hariduse juhtimise magistriõppekavaga