Haridusblogi

Haridusjuht loob muutuseid

Teivi Gabriel on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusjuhtimise eriala magistrant. Õppinud on ta siin varem lisaks andragoogikat. Õpingute kõrvalt asus Teivi möödunud aastal tööle Kohtla-Järve riigigümnaasiumisse õppe- ja arendusjuhina ning on juba praegu pühendunud muutuste loomisele hariduses. Mida õpingud Tallinna Ülikoolis talle andnud on ja miks ta soovitab õppida just haridusjuhtimist, jagas ta meiega lähemalt haridusblogis.

woman standing

Alustan sellest, et Tallinna Ülikool on olnud minu number üks valik haridustee jätkamisel. Olin juba varasemalt läbinud bakalaureuseõpingud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis  andragoogika erialal. 

 

Teivi%20Gabriel.JPG
Teivi Gabriel, TLÜ hariduse juhtimise eriala
II kursuse magistrant

Esimesed kolm aastat Tallinna Ülikoolis muutsid seda, kuidas tänasel päeval maailma enda ümber tajun ja ennast ning enda rolli selles näen. Andragoogika õpingud ja täiskasvanuhariduse valdkonna õppejõud toetasid minu kui ennastjuhtiva õppija ja eluskestvat õpet väärtustava indiviidi kujunemist. 

Pärst seda, kui mõned aastad tagasi üldhariduskooli tööle sattusin, teadsin koheselt, et olen leidnud töö haridusvaldkonnas, mis mind tõeliselt köidab. Koolis huvi- ja projektijuhina alustanud, põgusalt õpetaja ja ringijuhi tööd praktiseerinuna tundsin, et soovin tulevikus olla see, kes laiemaid muutusi haridussüsteemis ellu kutsub. 

Muutuste juhtimine saab alguse iseendast

Küll aga sain kiiresti aru, et ambitsioonist üksi jääb väheks, hea juht suudab tunnetada nii õppijat kui ka keskkonda, milles õppimine ja õpetamine igapäevaselt aset leiab, kooli kui organisatsiooni ja nende rolli ühiskonnas laiemalt.

Õpingud Tallinna Ülikoolis on muutnud mind elukestvaks õppijaks.

Teivi Gabriel, Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise eriala magistrant

Hariduse juhtimise eriala õpingukava Tallinna Ülikoolis tundus mulle kõige sobivam valik olevat, sest soovisin saada teoreetilise teadmiste pagasi, mis toetaks ühtlasi nii praktikas probleemide lahendamist kui ka kujunemist haridusjuhiks. Olulist rolli mängis ka see, et hariduse juhtimise eriala oli juba tollal haridustöötajate seas populaarne ning mainekas.

Elukestev õppija

Õpingud Tallinna Ülikoolis on muutnud mind elukestvaks õppijaks, kes leiab pidevalt enda ümber uut ja huvitavat, millega ennast kurssi viia. Olen hakanud pidama oluliseks konstruktiivset kriitikat, refleksiivsust ja küsimust “kuidas me ikka teame seda?”. Ehk teisisõnu, olen hakanud lähtuma oma töös eelkõige olemasolevatest andmetest, analoogsetest uuringutest, sellest, mis on meil tänaseks teaduspõhiselt teada. 

Lisaks näen suure väärtusena seda, et hariduse juhtimise õppekava läbimine on toetanud detailide nägemist õppijana ja õppimise tasandil ja samuti rahvusvahelise ja globaalse pildi arvestamist hariduslikes suundumustes.

Hariduse juhtimine tõendus- ja teaduspõhiselt

Möödunud aasta kevadel, esimese magistri õppeaasta lõpus, sain suurepärase võimaluse alustada tööd õppe- ja arendusjuhina uues loodavas riigigümnaasiumis Kohtla-Järvel. Õppimine hariduse juhtimise õppekaval on toetanud igati uues koolis õppetöö, õppeprotsessi ja kooli kui organisatsiooni tegevuse juhtimist eelkõige tõendus- ja teaduspõhiselt. 

Haridusjuhtimise eriala lõpetanu saab niivõrd laiapõhjalise ettevalmistuse, et suudab väga edukalt töötada haridusvaldkonna erinevatel tasanditel.

Õpingud magistrantuuris on olnud elulähedased, näiteks kuidas juurdekasvu- või jäävususkumused õpilaste õpiedukust võivad mõjutada või kuidas muutuste juhtimisel luua kahesuunalist kommunikatsiooni, tähenduslikkust ja omanditunnet. 

Need ei ole enam pelgalt teooriad teadusartiklites, vaid on saanud osaks meie igapäevasest tegelikkusest koolijuhtimises, peamisteks juhtmõteteks, millest lähtuda õppetegevuse ja kooliarenduse planeerimisel.

Eriala lõpetanud magistrant võib leida perspektiiviga rakendust nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses kooli- või koolitusasutuse juhina. Samuti näiteks eraettevõttes haridusvaldkonna koordineerijana või omavalitsustes haridusspetsialistina. 

Pärast magistriõpinguid on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes, algatada sotsiaalse ettevõtluse vormis mõni kooli arenguprogramm või projekt. Magistriõppekava lõpetanu saab niivõrd laiapõhjalise ettevalmistuse, et suudab väga edukalt töötada haridusvaldkonna erinevatel tasanditel.

Tutvu lähemalt hariduse juhtimise õppekavaga