Haridusblogi

Haridusühenduste juhtide arenguprogrammi uus lend võttis teatepulga üle

Septembri lõpus kogunes Toosikannul uus grupp Eesti haridusühenduste meeskondi, et Tallinna Ülikooliga koostöös toetada oma organisatsioonide võimekust ja jätkusuutlikku tegutsemist. Tulevikukooli kooliarendusmetoodikal põhinev, haridusühendustele suunatud arenguprogramm toimub juba teist aastat ning alustaval lennul oli suurepärane võimalus ühisseminari käigus osa saada ka eelmise grupi kogemustest ja tulemustest.

Bänner

Programmis osalevad sel aastal Tallinna Koolijuhtide Ühendus, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Eesti Käsitööõpetajate Selts Aita, Eesti Tööõpetajate Selts, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit ja naiskoolitajaid liitev Delta Kappa Gamma Ühingu Eesti Organisatsiooni Beeta chapter. Arenguprogrammi tellijaks on HARNO, projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Arenguprogrammi peateemadeks on juhi arengu toetamine, organisatsiooni tegevusvõimekuse parendamine ning koostöö ja partnerlus. Kuni kevadeni vältava programmi jooksul arendab iga ühenduse meeskond oma organisatsiooni muutusprojekti, seda toetavad koostööseminarid ning ühendustel on programmis olemas ka mentorite tugi. Koostöö nii ühenduste sees kui ka erinevate organisatsioonide vahel on programmi läbiv joon ning loodame, et mõlema lennu osalejad saavad veel korra võimaluse ühiseks kogemuste vahetamiseks kevadise õppereisi käigus.