Haridusblogi

Kandideeri "Tulevikukooli" programmi stipendiumile – "Sooliselt võrdseid võimalusi edendav kool"!

Kas sind on huvitanud, miks PISA 2022 uuringu kohaselt Eesti poiste tulemused matemaatikas on kõrgemad kui tüdrukutel? Miks tüdrukute lugemistulemused on kõrgemad kui poistel? Miks tüdrukud näevad end tulevikus rohkem tippspetsialistivõi juhina, kuigi praktikas see tihti nii ei ole? Miks tüdrukud tunnevad end koolis halvemini? Või miks poisid puutuvad kiusamisega rohkem kokku? Hariduses väljendub sooline ebavõrdsus juurdepääsus, õppeprotsessis, õpitulemustes ja haridusjärgsetes tulemustes. Meie enda võimuses on seda muuta!

Tulevikukooli tiim

KELLELE?

Pakume ühele koolile täieliku stipendiumi alusel võimalust osaleda Tallinna Ülikooli kooliarendusprogrammis "Tulevikukool". Stipendiumi saanud kooli muutuse fookuseks on soov luua õpilastele sooliselt võrdsemaid võimalusi pakkuvat koolikeskkonda. Ootame ühest põhikoolist osalema juhttiimi, kus on viis kuni kuus liiget, nende seas nii direktor, muu juhtkonna liige ja teemast huvitatud õpetajad.

TINGIMUSED?

Kool osaleb programmi jooksul uuringus, kus uuritakse juhtide ja õpetajate arusaamu sooliselt võrdsete võimaluste edendamisest ja selle programmi mõjust koolikultuuri aspektidele. Andmeid kogutakse õppeaasta vältel nii intervjuude, küsimustike kui ka vaatluste läbi.

KUIDAS?

"Tulevikukooli" programmis saadab kooli kogu õppeaasta jooksul konsultandist, koolitajatest ja uurijatest koosnev ülikooli meeskond. Teie kooli nõustab konsultant, kes toetab teekonda probleemist jätkusuutliku lahenduseni, tõendite kogumist sihitud arengu toetamiseks, muutuse sidumist kogu kooliarenguga, sisulist eksperttuge sooliselt võrdsemate võimaluste edendamiseks koolis. Kord kuus toimuvad ühised seminarid teiste tulevikukoolidega ning lisaks on toetavad seminarid eksperttoelt.

Stipendiumile kandideerimissoovi esitamise tähtaeg on 2. mai 2024.

  • Kandideerimisvestlused toimuvad 6.–16. mai 2024.
  • Tagasiside hiljemalt 17. mail 2024.
  • Avaseminar toimub 28. mail 2024.

Kandideerimisavaldus

Loe Tulevikukooli programmist lähemalt


Lisainfo:
Berit Silvia Kondratjev
Tallinna Ülikool
Nooremteadur, kooliarenduse konsultant
tulevikukool@tlu.ee