Haridusblogi

Kevad tuli sel aastal teisiti, ka Tulevikukooli jaoks

Juba neljandat aastat veab Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus eest kooliarendusprogrammi Tulevikukool, mille eesmärk on kooliaasta jooksul toetada üldhariduskoolide meeskondi nende tõenduspõhise arengueesmärgi poole liikumisel. Just nimelt meeskondi, sest muutused koolis ei sünni vaid direktori suurest soovist. Just nimelt tõenduspõhise eesmärgi, sest suur rõhk kogu programmist on koolidele erinevate tõendite kogumise ning analüüsimise võimaluste tutvustamisel, et Eesti kool ei areneks kõhutunde pealt, vaid faktidele tuginedes.

Tulevikukooli meeskond

Sel aastal osalesid programis kuus kooli – Viimsi gümnaasium, Kadrioru saksa gümnaasium, Avatud kool, Raasiku põhikool, Tartu erakool ja Tartu Forseliuse kool. Nende täpsetest arengusuundadest saab lisa lugeda siit.

Kui suurem osa aastast läks edukalt juba sissetallatud rada mööda, siis tänavune kevad pakkus ka Tulevikukooli programmile võimaluse mugavusstsoonist välja astuda ning paindlikkusele rohkem rõhku pöörata. Viimased kaks kohtumist toimus veebi vahendusel, kuid ühiselt otsustati programmiaastale joon alla tõmmata aga alles septembris Tartus, kus eeldatavasti siiski kõik päriselt kokku saavad tulla, et oma muutuste tulemusi tutvustada ja edasisi plaane jagada.

Kevadesse mahtus ka uue Tulevikukooli lennu vastuvõtmine. Augustis alustame ühist teed Tallinna teeninduskooli, Kallavere keskkooli, Ilmatsalu põhikooli, Luua metsanduskooli ning Rapla kesklinna kooliga. Oleme endale võtnud väljakutseks arendada programmi ka kutsekoolide suunal, samuti julgeme kogemusele tuginedes juba aina enam Tallinna lähiümbrusest kaugemale vaadata. Sisuliselt oleme eelnevate aastatega Tulevikukooli programmi päris tugevaks testinud, uus aasta annab aga kindlasti võimaluse paindlike vormidega edasi liikuda, olgu selleks siis kas või veebi vahendsel kohtumiste suurem osakaal.

Aeg võib olla küll segane ja ebakindel, kuid areng on pidev ja peatumatu, vähemalt koolides, kes seda ise soovivad. Tallinna Ülikooli Tulevikukooli meeskond soovib kõigile endistele, praegustele ja tulevastele tulevikukoolidele mõnusat ja arendavat suvepuhkust!

Tulevikukooli meeskond

Loe Tulevikukooli programmi kohta rohkem siit