Haridusblogi

Kuidas õpetada elurikkuse teemasid digilahenduste abil

Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarse uurimisgrupi SEEMIK liikmed, kuhu kuuluvad Elina Malleus-Kotšegarov, Grete Arro, Jaanus Terasmaa, Mihkel Kangur, Arko Olesk, Esta Kaal ja Priit Tammets, veavad eest Erasmus+ koostööprojekti, mille eesmärk on laiemalt arendada edasi rakendust Avastusrada ning toetada seeläbi õpetajaid ja loodushariduskeskuste töötajaid elurikkuse teemade õpetamisel.

SEEMIK

Digilahendusi ei kasutata sageli nii, et need õppimist kõige rohkem toetaksid. Projekti "Discovery Trail" partnerid Eestist, Soomest, Kreekast ja Austriast koondavad hariduse, psühholoogia, ökoloogia ja haridustehnoloogia valdkondi ning uurivad võimalusi Avastusraja digilahenduse terviklikuks kasutamiseks loodushariduses. Projekti käigus tõlgitakse Avastusraja rakendus erinevatesse keeltesse, arendatakse tehnilisi lahendusi kasutajasõbralikumaks ning tutvustatakse kohalike ja rahvusvaheliste koolitustega rakendust ja loodud radu osalevate riikide õpetajatele ja loodushariduskeskustele.  

Lisaks on kavas luua elurikkuse valdkonna kohta mitmekeelsed rakenduse sisukat kasutamist toetavad näidised ning uuritakse nende tõhusust õpilaste elurikkusega seotud arusaamade muutumisele.

Projekti meeskond on jõudnud sisuka koostööni õpetajate ning loodushariduskeskuste töötajatega erinevatest riikidest. Mitmest osast koosneval testkoolitusel on rõhk olnud osalejate toetamisel, et luua sisukaid elurikkuse teemalisi õpperadu. 

Esimene grupp koolitajaid on kohtunud juba mitmel korral veebis ning tänavu kevadel ka Ateenas. Nüüd katsetavad nad loodud radu erinevas vanuses õpilastega. 

Esimese kogemuse pinnalt kavandatakse muudatusi koolitusprogrammis ning uusi osalejaid oodatakse 2024. aasta koolitustsüklisse juba jaanuarist. Toimuva tutvustamiseks on plaanis ka infoseminarid, mis toimuvad 2024. jaanuaris. 

Uuri täpsemalt siit Loe ka: Õpetajad küsivad liiga vähe kuklakratsimise küsimusi