Haridusblogi

Liia Ots: hariduse juhtimise erialalt kasvavad välja ennastjuhtivad õppijad

Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistriõppekava vilistlane Liia Ots usub, et meeskonna toetamine kiirelt muutuvas maailmas on ülioluline ning just seetõttu tundis, et hariduse juhtimise õppekava saab anda talle neid vajalikke teadmisi ja oskusi, kuidas teha oma tööd paremini ning viia ellu mõjusaid muutuseid. Liia töötab Muhu noortekeskuse juhatajana ning on veendunud, et magistriõpingud on avanud talle professionaalses karjääris palju uusi võimalusi.

Liia Ots

Liia ei astunud magistriõppesse mitte ainult uusi teadmisi omandama, vaid ka selleks, et vastata väljakutsetele, millega ta oma töös igapäevaselt silmitsi seisab. "Meeskonna toetamine kiiresti muutuvas ja pidevalt kriisides olevas maailmas muutub üha olulisemaks," selgitab ta. Seega oli Liia jaoks hariduse juhtimise eriala õppekava just see suund, kuhu oma professionaalset karjääri edasi kujundama asuda. “Hariduse juhtimise eriala õppekavaga tutvudes sain kohe aru, et seal pakutavad teadmised on need, mida mul on vaja, et oma tööd paremini teha.”

Õpingud andsid lisaks uutele teadmistele ja oskustele ka püsiva ja professionaalse võrgustiku haridusjuhtidest. “Esimese õpinguaasta lõpus ütles kursuseõde Kätlin Takk, et meile anti põhjusega veel 19 inimest kaasa. See mõte ja tunne, et sa ei ole üksi kannab mind veel tänaseni,” usub Liia. Lisaks kõigele on õpingud kujundanud hoiakuid sellest, kuidas alati lähtuda õppijast, luua õppijakeskset õpikeskkonda ja andnud laia pildi, kuidas juhtida mõjusaid muutusi.

Magistriõpingud andsid Liia sõnul ka oskuse näha seoseid ja teaduspõhise suhtumise. 

“Õpingute jooksul tekkis mul vajadus aru saada, millele mu vestluskaaslase väited tuginevad. Lõputöö kirjutamise faasis lisandus sinna juurde vajadus jõuda ka algallikani. Minu lõputöö võitis Eesti Teadusagentuuri teadustööde konkursil riikliku preemia, mis näitab et hariduse juhtimise erialalt saab väga kvaliteetse hariduse. Samuti sai kinnitust mu uskumus, et mitteformaalõpe ehk huvidest lähtuv õppimine ja kooliharidus täiendavad üksteist.” 

Liia sõnul on õpingud avardanud võimalusi teha ka oluliselt laiemaid valikuid professionaalses karjääris, kuid seni pole selleks veel ta vajadust tundnud, sest kasutab uusi teadmisi oma olemasolevas töös. “See pakub enesekindlust, et järjest enam satub mulle ette töökuulutusi, kuhu ma nüüd palju paremini kvalifitseerun,” ja lisab, et hariduse juhtimise eriala lõpetanute karjäärivalik on väga lai, kuid need sõltuvad ikka alati inimesest endast. 

"Hariduse juhtimise eriala õppekavaga tutvudes sain kohe aru, et seal pakutavad teadmised on need, mida mul on vaja, et oma tööd paremini teha."

Liia Ots

“Eriala lõpetanute väljavaated on seotud nende enda huvide ja vajadustega. Meie lennu vilistlasi leiab väga erinevatel ametikohtadel.” Liia lisab, et peab väga väärtuslikuks seda, et hariduse juhtimise erialalt kasvavad välja ennast juhtivad õppijad, kes oskavad teha valikuid enda vajadustest lähtudes.

Lõpetuseks ütleb Liia, et kuigi ülikooli õppetöö ja muu elu ühildamine ei ole kahtlemata kerge, seda eriti temal, kelle elu on Tallinnast kaugel Muhu saarel, kuid siiski pole see ka kontimurdev. “Minul on vedanud võrgustikuga, kes mind toetas ja mõistis. Kaks aastat elas mu pere minu õpingute rütmis. Jagasime pika sihi kuude kaupa ära. Iga kuuga, mis koolis käisin, olin lähemal lõpetamisele.”


Tutvu hariduse juhtimise õppekavaga

Kandideerimine eestikeelsetele magistriõppekavadele on avatud!