Haridusblogi

Õppeaasta algus pani Tulevikukoolid sihte seadma

Tänavu sügisel algas Tallinna Ülikooli kooliarendusprogammis "Tulevikukool" juba seitsmes hooaeg. Seekordses programmis alustavad õpilaste õppimist toetava ning koolikultuuri muutvate tõenduspõhiste lahenduste väljatöötamist ja rakendamist koostöös ülikooliga Ehte Humanitaargümnaasium, Hiiu Kool, Kadrina Keskkool, Lilleküla Gümnaasium ja Türi Põhikooli.

Tulevikukoolid 2023

Koolide esialgsetest soovitud muutustest, mis "Tulevikukooli" programmiga liitudes esile toodi, jäi eelkõige kõlama püüd toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist ning soov arendada õppijate õpioskusi toetavat koolimudelit.

Esimene töine seminar augustis

Kui 2023. aasta mais saadi üksteisega tuttavaks ning tutvuti kooliarendusprogrammiga lähemalt, siis augusti eelviimasel nädalal koguneti juba koos koolimeeskondade ja ülikooli konsultantidega Pajusi mõisasse seminarile, et kahe päeva vältel teha üksteise võimestamise kokkulepped kogu õppeaastaks. Ühtlasi tuletati meelde ning korrati üle muutuste juhtimise põhimõtted, sõnastati oma kooli jaoks juurprobleem ning sellest tulenevalt seati uued sihid algavaks õppeaastaks.

Tulevikukool 2023

Seminari lõppedes tõstsid osalejad esile turvalist ning produktiivset õpikeskkonda, kus jagus piisavalt aega sisukateks aruteludeks. Seminarilt lahkuti positiivselt meelestatult ning täie tegevusinnuga.

Edasised sammud tõenduspõhiste muutuste kavandamiseks ja elluviimiseks

Järgnevalt on programmis osalevatel koolidel vaja viia läbi ka arutelud oma koolides ning seejärel jätkatakse tööd igakuistel seminaridesl, mis on suunatud tõenduspõhiste muutuste juhtimise oskuste arendamisele.

Koolid töötavad õppeaasta vältel tihedalt koos ülikooli konsultandiga, kes toetavad koolimeeskondi kogu muutuse elluviimise protsessis – esitavad küsimusi ning toetavad neid igal sammul. Vastavalt kooli vajadusele viiakse läbi ka kooli muutusest lähtuv ja muutust toetav koolitusseminar kogu kooliperele, ning iga kool saab oktoobris ja aprillis lisaks õpetamis- ja juhtimiskultuuri küsitlustulemuste raporti. 

Programmiga uude etappi

Käesolev 2023. aasta on 2016. aastal Tallinna Ülikoolis loodud kooliarendusprogrammis “Tulevikukool” märgiline – lasteaia aastad on läbi. Selles vanuses jagub programmis uudistamislusti ja indu, muutmisjulgust ja tahet ning ülikooli väärikad seinad pakuvad piisavalt tuge akadeemilise raami hoidmisel. 

2023/24. õppeaastal on ülikooli arenguprogrammi eestvedajateks, konsultanditeks ja taustajõududeks haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidtiga eesotsas Joosep Norma, Berit Silvia Kondratjev, Piret Oppi, Daniel Reinalu, Riina Stahl, Kaisa Tamkivi, Maarja Urb ja Kätlin Vanari.

Mõnusat kooliaastat meile kõigile!

Loe Tulevikukoolist lähemalt