Haridusblogi

Professionaalsest töötajast saab hea kutseõpetaja

Tallinna Ülikooli kutseõpetaja magistriõppe eriala vilistlane ja Tallinna Teeninduskooli peakokast kutseõpetaja Rene Uusmees on veendunud, et Eesti kutseharidus on väga heal tasemel ning meil on palju pädevaid oma ala professionaale ja kutseõpetajaid. Head erialased ja pedagoogilised oskused vajavad siiski pidevat arendamist.

Rene Uusmees

Rene sõnul kaasatakse tänapäeval kutseõppeasutustesse õpetajateks aina enam töömaailma esindajaid, praktikuid ja tippspetsialiste – just viisil, kui juba õppimise ajal on olemas päris side töömaailmaga, saab koolitada parimaid kutsespetsialiste.

„Näen oma kogemusest, et väga head eriala spetsialistid on ka väga head eeskujud õpilastele oma oskuste, teadmiste ja hoiakutega,“ lisab Rene. „Neid saab ja tuleb kindlasti toetada pedagoogiliste teadmistega.“

Kutseõppeasutustes tuleks kutseõpetajaid külallislektoreid rohkem didaktiliselt ette valmistada, et just neil, oma ala spetsialistidel oleks põhjalik ettevalmistus oma erialaste teadmiste edasiandmiseks. 

Kuidas aga leida viise enesetäiendamiseks?

Kutsehariduse valdkonnas toimuvad muutused väga kiiresti, just seetõttu peetakse oluliseks end hoida kursis ka töömaailmas toimuvaga. Selleks osaletakse õpirändeprojektides, millest on abi kultuuriteadlikkuse ja keelepädevuse arendamisel, ning võetakse osa kutsevõistlustest.

Rene on viimase aasta jooksul külastanud mitmeid kutseharidusasutusi üle Eesti. „Näen, et meie kutseõpetajad on motiveeritud end erialaselt arendama ja täiendama, kuid eks suure töökoormuse tõttu võib see vahel osutuda väljakutseks,“ usub Rene.

Loe kogu artiklit

Tutvu kutseõpetaja magistriõppekavaga.