Haridusblogi

Tallinna Ülikoolis tähistati kutseõpetajate teaduspõhise hariduse 35. aastapäeva

25. novembril tähistati Tallinna Ülikoolis kutseõpetajate teaduspõhise hariduse 35. aastapäeva. Konverentsil tehti tagasivaade kutseõpetaja tasemeharidusele Tallinna Ülikoolis, avati uurimissuundade ja teadustöö tulemusi, toimusid töötoad ning arutleti kutseõpetajate hariduse ja professionaalsuse tuleviku üle. Konverentsil osalesid vilistlased, kutseõpetajaks õppijad, kutseõpetajad, õppejõud, kutsehariduspoliitika ja -praktika edendajad ning töömaailma esindajad. Märgiline on see, et konverentsil osales ka Ants Tarraste, kes pani 1988. aastal aluse kutseõpetajate tasemeharidusele Tallinna Ülikoolis (sel ajal Tallinna Pedagoogikaülikool).

kutseopetaja

Sünnipäevakonverentsi avas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kellel on olnud tihe side kutseharidusega. Konverentsil esinesid tervituskõnedega ka TLÜ haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi ja haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun. Kõikide tervitajate kõned olid innustavad, rõhutades kutseõpetajate tähtsat rolli kutsehariduses. 

Konverentsi esimeses pooles tehti ettekandeid ülikooli ja partnerkoolide koostöökogemuste kohta, räägiti tööturuvajadustest lähtuvalt ootustest kutseõpetajatele ja kutseõpetajate koolitusvajadustele. Meidi Sirk ja Reeli Liivik andsid ülevaate kutseõpetajate tasemeharidusest TLÜ-s perioodil 1988–2023. Toimus ka kutseõpetajate hariduse teemal paneelarutelu, kus keskenduti valdkonna uurimissuundadele ja teadustöö tulemustele. Arutelus osalesid Krista Loogma, Meril Ümarik, Reeli Liivik, Meidi Sirk, Maret Aasa ja Sirje Rekkor. Päeva esimene pool lõppes INACT (Inclusive and Innovative Pedagogies for Educators) projekti tuvustusega. 

Konverentsi teine pool algas üliõpilaste plakatesitlustega, mis olid valminud globaalse kutsehariduse aine raames ning jätkusid töötoad INACT projekti teemadel. Töötubades arutati aktuaalsetel teemadel nagu diferentseeritud juhendamine, head ja loovad õpetamispraktikad ning digivahendid kaasavas ja innovaatilises õppes. Seejärel siirduti taas tagasi ühisesse konverentsisaali, kus II ja III kursuse kutsepedagoogika üliõpilased esitlesid töötubades toimunud tegevuste kokkuvõtteid.

Kutseõpetaja magistrant Liis Läll tegi konverentsi külastajatele ettekande kutseõpetajaks õppimisest, tuues välja kutseõpetajate tasemehariduse tähtsuse, põimides seda oma kutseõpetaja töökogemusega. Pärast seda toimus arutelu teemal „Kutseõpetajate hariduse ja professionaalsuse tulevik“, kus osalesid Teet Tiko, Tiia Randma, Marge Kroonimäe, Krista Loogma, Kristi Klaasmägi, Tarmo Loodus, Ene Pukk ja Margus Krips. Diskussiooni juhtisid kutsepedagoogika üliõpilased Janek Bagirov ja Liina Rüütel. Konverentsipäeva lõpus tänati koostööpartnereid ja valdkonda panustajaid. Sünnipäevakonverents lõppes instituudi direktori vastuvõtuga. 

Aitäh kõigile osalejatele ja üritusse panustajatele!

Pildid