Haridusblogi

Talvi Märja 85 – "Täiskasvanuõpe on täna Eestis tugevam kui kunagi varem"

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi emeriitprofessor, andragoog ja psühholoog Talvi Märja tähistab täna, 8. septembril 2020 oma 85. juubelit.

Talvi Märja

Talvi Märja on rääkinud, et tema teekond täiskasvanute õppe ja andragoogika valdkonda algas suure juhuse ja mitmete asjaolude kokkusattumise tõttu. Enne andragoogika ja juhtimistöö kateedri loomist ja juhtimist (aastatel 1986–1998) tegeles Talvi Märja juhtimismeeskondadega ning töötas Tallinna Polütehnilises Instituudis psühholoogia õppejõuna. 1995.–1999. aastatel oli ta Riigikogu liige. Talvi Märja on olnud Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni algataja ja selle pikaaegne president. Talvi Märjal on oluline panus Eesti täiskasvanuhariduse poliitika ja seadusloome kujundamisel ning ta on siiani tegus, panustades täiskasvanute koolitajate kutsete arendamisse. 

Andragoogika ja juhtimistöö kateeder asutati tolleaegse rektori algatusel 1986. aastal, kes kutsus teid kateedrit looma ja juhtima. Palun rääkige, kuidas kõik alguse sai ning kuidas Te jõudsite Tallinna Ülikooli?

Andragoogika ja juhtimistöö kateeder asutati tollases E. Vilde nimelises Tallinna Pedagoogilises Instituudis tõesti 1986. aastal, aga seda mitte tänu minule, vaid ikkagi vaid minu osalusel. Sain esimeseks kateedri juhatajaks, aga asutamise au kuulub sel ajal rektori ametis olnud professor Rein Virkusele ja koolijuhtide kvalifikatsiooni tõstmise teaduskonna (loodi 1976. aastal) dekaanile Lembit Türnpuule.

Talvi Märja

Oluline roll selles oli kindlasti ka professor Milli-Irene Pedajasel, kes aasta varem oli mind kutsunud koolijuhtidele meeskonnatreeninguid läbi viima. Sealt ma silma jäingi! Ja nii soovitati mind kateedri juhatajaks. Kui professor Virkus mulle selle ettepaneku tegi, oli mul talle ainult kaks „nõudmist“ – et ma ei peaks tööd alustama hommikul kell kaheksa ja et ma saaks ise planeerida ning jagada kateedri õppejõudude koormust. Virkus ütles, et kui töö toimub hästi, siis tema pretensioone ei esita. Nii minust kateedri juhataja saigi!

Täiskasvanuõpe on täna Eestis tugevam kui kunagi varem. Eestis on välja arendatud täiskasvanute koolitajate riiklik kutse. Kutsetunnistus on välja antud enam kui 500 koolitajale.

Talvi Märja, TLÜ emeriitprofessor

Kateedri esimesteks õppejõududeks olid väljapaistvad haritlased: kauaaegne haridusminister Ferdinand Eisen, professor Saima Tamm ja Ülo Vooglaid. Kohe lülitusid meeskonda ka noored, näiteks, nagu äsja õppejõuna alustanud Larissa Jõgi. Kateedri sisuline ülesehitamine toimus koostöös kõikide õppejõududega ja ühise jõupingutusena. See võttis aastaid. 

Kuidas läheb Teie hinnangul täiskasvanuõppe valdkonnal Eestis praegu?

Täiskasvanuõpe on täna Eestis tugevam kui kunagi varem. Eestis on välja arendatud täiskasvanute koolitajate riiklik kutse. Kutsetunnistus on välja antud enam kui 500 koolitajale. Täiskasvanud inimestest osaleb õpes aastas üle 20%. Täiskasvanute koolituse seadus on uuendatud (esimene reguleeris täiskasvanuõpet üle 20 aasta) ja see annab näiteks õiguse saada täiskasvanutele õppimise ajal töötasu edasi.

Kindlasti on täiskasvanute õppe professionaliseerumisele andnud panuse  ka Tallinna Ülikoolil. Aastate jooksul on Tallinna Ülikoolis lõpetanud hulgaliselt bakalaureuse- ja magistrikraadiga  andragooge, kes on jätnud olulise jälje tänasesse täiskasvanuõppe valdkonna arengusse.

Kas ja kuidas Te praegusel ajal veel Tallinna Ülikooliga seotud olete ja mis tegemised Teil täiskasvanuõppe valdkonnas käsil on?

Minu tänane suhe Tallinna Ülikooliga on kaudne. Loenguid ma enam ei anna. Mõni aeg tagasi tahtsid 1. ja 2. kursuse bakalaureuseõppe üliõpilased minuga kohtuda. Sellest kujunes välja väga tore paaritunnine arutelu andragoogikast ja täiskasvanuõppe olukorras ülikoolis ja Eestis laiemalt. Lõpuks küsisid üliõpilased, miks ei ole koostatud ja välja antud uut andragoogika raamatut. See oli märguanne, et midagi on täna selles valdkonnas ikkagi puudu! Lünk tuli täita ja täna võime anda teada, et oktoobri lõpus  ilmub raamat „Andragoogika II“, autoriteks Talvi Märja, Larissa Jõgi ja Merle Lõhmus. Aitäh kohtumisel osalenud üliõpilastele, kes sellise nõudmise esitasid.

Tallinna Ülikool on koht, kus sünnivad Eesti haritlased ja kultuuritegelased!

Talvi Märja, TLÜ emeriitprofessor

Mida sümboliseerib Teie jaoks Tallinna Ülikool?

Tallinna Ülikool on koht, kus sünnivad Eesti haritlased ja kultuuritegelased! See on koht, mis paneb aluse haridusprotsessidele nii Eesti koolides, ülikoolides kui kindlasti ka kogu täiskasvanuõppes.