Haridusblogi

Targa lapsevanema mikrokraad – kellele ja miks?

“Suur osa lapsevanemaid ei oma erilisi teadmisi ei lapse arengust, selle toetamise võimalustest ega vanemluse baaspõhimõtetest. Lähtutakse kogemustest, mida oma vanemad rakendasid ning väga tihti korratakse põlvkonnast põlvkonda samu vigu ja mittetoimivaid mustreid. Vahel jõutakse probleemide korral ka kasvatusnõustamisele, kuid vigade parandamine on alati keerulisem kui nende ennetamine,” ütles TLÜ eripedagoogika lektor Lii Lilleoja. “Enamik elukutseid eeldab ettevalmistust – haridust ja teadmisi. Vanemlus on üks elu suurimaid väljakutseid ja ka selleks saab ja tõenäoliselt ka peaks valmistuma,” lisab ta.

kaanefoto

Üks võimalus ennast vanemluseks ette valmistada, on osa võtta Tallinna Ülikooli targa lapsevanema mikrokraadi õppest, kuhu oodatakse eelkõige lapsevanemaid, kelle peres on kasvamas 2–8-aastane laps, ning ka neid, kes plaanivad lähiajal vanemaks saada. Samas on sinna teretulnud ka lasteaiaõpetajad ning kõik teised huvilised.

TLÜ eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe

Kes on tark lapsevanem?

“Tark lapsevanem on ema või isa, kes on üldjoontes kursis koolieelses eas lapse eakohase arengu printsiipidega ning oskab seeläbi ka isiklikku last objektiivselt hinnata ning vajadusel talle arengu toetamiseks tuge ja abi pakkuda,” selgitab TLÜ eripedagoogika lektor Tiiu Tammemäe. “Lisaks sellele suudab ta laste arengu toetamisele seada nii pikaajalisi eesmärke kui tulla toime kriitilistes olukordades, nautides seeläbi elu üht kõige olulisemat rolli – vanemlust,” lisab Lii Lilleoja.

Kellele on targa lapsevanema mikrokraad?

Üks võimalus ennast vanemluseks ette valmistada, on osa võtta Tallinna Ülikooli targa lapsevanema mikrokraadi õppest, kuhu oodatakse eelkõige lapsevanemaid, kelle peres on kasvamas 2–8-aastane laps, ning ka neid, kes plaanivad lähiajal vanemaks saada. “Samas on sinna teretulnud ka lasteaiaõpetajad ning kõik teised huvilised,” lisab Tiiu Tammemäe.

Mida seal õpitakse?

“Targa lapsevanema mikrokraadi eesmärk on anda huvilistele kasvatusteaduslikke, eripedagoogilisi, psühholoogilisi ja pereteraapia-alaseid teadmisi, et osalistel oleks võimalik laste arengut parimal viisil toetada,” vastab Tiiu Tammemäe

“Oleme selle mikrokraadi raames kokku pannud teemad, mis – meie hinnangul – toetavad kõige enam targaks lapsevanemaks olemist. Räägime õppimise ja arengu üldistest tänapäevastest printsiipidest. Vaatluse all on väikelaste kõne arendamine ja sotsiaalse kompetentsuse areng, kuna just kõne ja käitumise teemad on õpetajatele ja lastevanematele viimastel aastatel huvipakkuvad olnud,” selgitab Lii Lilleoja ja jätkab: “Üleminek lasteaiast kooli on iga lapse jaoks uudne ja targa lapsevanema abi seejuures vajalik. Tänapäevases digirohkes maailmas on oluline teada, kuidas haridustehnoloogiat saab õpetamise juures otstarbekalt rakendada. Perekonna rolli lapse arengu suunajana pole võimalik üle hinnata ja ka pere teemad on mikrokraadi teemade hulgas. 

Koolitus annab osalejatele palju võimalusi oma oskuste ja kogemuste üle mõtisklemiseks ja nende reflekteerimiseks. Kindlasti on boonuseks ka õppimine akadeemilises keskkonnas ja võimalus areneda ning võibolla saada ka innustust jätkamaks mõnel kasvatusteaduslikul erialal.”

Targa lapsevanema mikrokraad 28.08.2023 - 21.06.2024

Lisainfo