Haridusblogi

Teadlikult teadmussiirde suunas

Tallinna Ülikooli teadlased on haridusteaduste instituudi juhitava teadmussiirde projektis „EdTech Talents“ alustanud ülikooli teadlaste teadusprofiilide koostamisega, millega soovitakse jõuda toimivate koostöömudelite väljatöötamiseni, mis aitaksid edaspidi luua tõenduspõhiseid haridust edendavaid teenuseid ja tooteid.

Teadlased teadlase profiili koostamas

Järgmise poole aasta jooksul viiakse koos projekti töörühma liikmetega läbi neli töötuba, kus samm-sammult teadvustatakse, milliseid teadlaste oskuseid milliste ühiskonna sihtrühmadeni viia, ning kuidas neid ka proaktiivselt pakkuda.

Esimeses töötoas alustati personaalsete oskuste kaardistamise ning analüüsiga, mille põhjal saab edasi liikuda juba selleni, et otsustada, milliseid haridusteenuseid on võimalik nende oskuste abil osutada. Järgmises töötoas toimub võimalike haridusteenuste ideede hindamine koostöös haridustehnoloogia ettevõtete esindajatega. 

Haridusteaduste instituudi interdistsiplinaarse uurimisrühma  ÕPPES juht, andragoogika dotsent Larissa Jõgi oli üks neist, kes koos doktorantidega nõustus projektis osalema ja katsetama teadlase teadmussiirde profiili lähenemist.

Larissa sõnul peitub uurimisrühma ÕPPES potentsiaal ennekõike interdistsiplinaarsuses ning selle väljatoomine on ka uurimisgrupi liikmete teadusprofiilides oluline.

„Haridusuuringud, mida huvirühmadele läbi viia vajavad tänapäeval eri vaatenurki mitmesuguste valdkondade teadlastelt,“ kinnitab Larissa ja lisab, et kompetentsipõhised teadlase profiilid aitavad võimalikul haridusteenuse kliendil lihtsasti teaduspõhiseid tegevusi ülikoolist sisse osta, sest enamasti on sellise teenuse pakkumisse kaasatud kogu uurimisrühm, mis osutab vajadusele ka uurimisrühmadel oma profiilid selgemalt kaardistada.


Euroopa Horisondi teadmussiirde projekti „EdTech Talents“ juhi Janika Leoste sõnul ei ole iseenda väärtuse sõnastamine loomult tagasihoidlikele teadlaste just kerge ülesanne, kuid ainult niimoodi on võimalik intellektuaalseid teenuseid ühiskonna jaoks pakkuda. 

Teadlaste virtuaalse talendikogukonna loomine ongi teenus, mille väljaarendamise nimel Janika Leoste koos Serbia Novisadi ülikooli professori Ugljesa Marjanovichiga intensiivset koostööd ka teeb. 

Professor Marjanovichi sõnul on ka Serbia teadlastel olemas valmidus aktiivseks teadmussiirdeks, kuid selle käivitamine vajab lisaks teadlaste heale tahtele ka organisatsioonilisi muutusi, et seda kompetentsi ülikoolist lihtne tellida oleks.


Tutvu projektiga lähemalt

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont Euroopa toetuslepingu nr 101119689 alusel.

 EUEdtech