TLÜ vilistlane Kristina Mägi

Enda isiklikule kogemusele tuginedes soovitan valida eriala, mis ennast tõeliselt huvitab. See on uskumatult inspireeriv kogemus omandada sügavuti uusi teadmisi enda jaoks südamelähedase valdkonna kohta.

Kristina Mägi

 

 

Mida Sa ülikoolis õppisid ja millal lõpetasid?
Õppisin bakalaureusetasemel infoteadusi ja lõpetasin 2004. aastal. Magistritasemel õppisin alushariduse pedagoogikat ja selle eriala lõpetasin 2011. aastal.

Milliseid seniseid töid ja tegemisi pead elus kõige tähtsamaks?

Kogu oma tööalase elu olen olnud seotud Kohila Sipsiku lasteaiaga – selle (taas)sünnist kuni tänapäevani. Lasteaia juhtimine ei ole minu jaoks klassikalises võtmes töö, see on minu kirg, huvi, tahe ja elustiil. Sipsiku personal on minu jaoks nagu teine pere. Olen õnnelik, et mul on võimalik kaasa rääkida ja olla osaline nii paljude laste elus, mõjutada seda läbi lasteaia arengu sellises suunas, et nendest kujuneksid õnnelikud ja inspireerivad inimesed. Seega on üsna loomulik, et pean kõige tähtsamaks Sipsiku lasteaia ja laste arengusse panustamist.

Samuti on minu jaoks oluline, et minu tööd on märgatud ning see on nüüdseks paljuski väljapoole - mul on võimalus jagada oma kogemust erinevatel konverentsidel ja õppepäevadel. Võõrustada huvilisi oma lasteaias. See on minu jaoks tohutu sisemine areng ja inspiratsioon ning seeläbi kasvab veelgi motivatsioon seda kõike teha. 

Millise tulemuseni soovid oma praeguses töös jõuda?

Minu unistus on, et iga laps tunneks ennast lasteaias hästi, oleks märgatud ja toetatud ning kõige tähtsam -  oleks õnnelik. Selle nimel teen iga päev tööd. 

Kuidas on ülikoolis omandatud teadmised ja oskused aidanud eesmärke saavutada?

Kindlasti on mind toetanud see teadmistepagas, mis ma ülikoolist kaasa olen saanud. Samuti suhted ja kontaktid õppejõudude ja kaasüliõpilastega. Hea kontakt on minu magistritöö juhendaja Tiia Õunaga, kellega erialane koostöö toimib siiani väga hästi. 

Miks valisid omal ajal just selle eriala/erialad?

Tunnistan ausalt, et esimese eriala valiku põhjused ei olnud seotud huviga selle valdkonna vastu. See andis tunda. Kui läksin õppima magistriõppesse alushariduse pedagoogi erialale, siis kogesin, mida tähendab õppida seda, mis on tõeliselt südamelähedane. Kogu õpingute aeg oli minu jaoks väga huvitav, tundsin, kuidas minu sisemine motivatsioon kasvas helikiirusel ning uued ideed ning teadmised leidsid edukalt rakendust tööelus. Ma olen siiralt õnnelik ja tänulik, et kunagi edasiõppimise otsuse tegin, olen veendunud, et ma ei oleks oma töös nii kaugele jõudnud ilma selle kogemuseta. 

Mis õpingutest kõige sagedamini meenub?

Esmalt meenuvad millegipärast lõbusad ja naljakad hetked kaasüliõpilastega. Siinkohal tervitan Ly Rossi. Samuti huvitavad ja inspireerivad õppejõud.

Mida soovitad neile, kes hakkavad ülikooli astuma ja valivad endale sobivat eriala?

Enda isiklikule kogemusele tuginedes soovitan valida eriala, mis ennast tõeliselt huvitab. See on uskumatult inspireeriv kogemus omandada sügavuti uusi teadmisi enda jaoks südamelähedase valdkonna kohta.

Vastuvõtt Tallinna Ülikooli tasemeõppesse kestab 23. juunist 4. juulini! Leia endale sobiv eriala.