Edulugu

"Tea ja Toimeta" tähistas juubelit

11. märtsil tähistati pidulikult alushariduse metoodilis-praktiliste kirjutuste sarja "Tea ja toimeta" 45. numbri ilmumist ja 30 aasta möödumist esimesest sarja väljaandest (1989). Sündmuse teeb veel erilisemaks asjaolu, et juubelinumber ilmus tänavu, mil Tallinna Ülikool tähistab 100 aasta möödumist õpetajahariduse andmise algusest (1919). 

Laps

"sari sai alguse 1980ndate lõpus," meenutab Sirje Almann, "Tea ja toimeta" kogumiku idee üks algatajatest. "Lasteaiakasvatajat peeti käsitööliseks, puudu oli metoodilistest materjalidest. Uuendamist vajas ka õppekava ülikoolis. Meid toetas prof Ülo Vooglaid, kes oli oma mõtetega kaasas ja pakkus välja mõiste "alusharidus". Läks aega, mis läks, kuid alushariduse mõiste on tänaseks selgemast selgem ja võetud omaks igal tasandil."

Vajadus oma õppevara järele oli aga suur. Meeskonnatöö tulemusena nägigi 1989. aastal ilmavalgust "Tea ja toimeta" esimene number, suure panuse andsid endise Tallinna Pedagoogilise Seminari õppejõud. "Miskipärast oli levinud arvamus, et lasteaiaõpetaja ei oska ja ei taha kirjutada oma tööst ja probleemidest – ta on liiga tagasihoidlik," jätkab Almann. "Meie tahtsime tõestada, et oskab ja tahab! Ainest kirjutamiseks saadi lõputöödest, alushariduse konverentsi ettekannetest, praktikatelt ja mujaltki."

Almann lisab, et "Tea ja toimeta" rahvusvahelist suunda toetasid mitmed kolleegid ja sõbrad Soomest ja Rootsist, kes andsid loa oma kirjutisi tõlkida ning viisid läbi seminare ja kursusi. "Ühel hetkel tuli uut teavet väga palju ja kiiresti," räägib ta. "Lõime oma kodulehe, mis abistas õpetajaid ja lapsevanemaid "Tea ja toimeta" leidmisel. See osutus väga populaarseks!"

Kogumik täiendab riiklikke õppekavu

Haridusteaduste instituudi direktor ja eelkoolipedagoogika dotsent Tiia Õun peab "Tea ja toimeta" sarja ilmumist oluliseks nii sisulise kui ka praktilise väljundi poolest. "Teemad, millest on kirjutatud, on olnud alushariduses aktuaalsed ja on täiendanud riiklikke õppekavu just praktilis-metoodiliste soovitustega, toetades nii lasteaia pedagooge kui ka lapsevanemaid," selgitab ta. "Kindlasti on oluline ka ajaline mõõde – alushariduses ei ole ühtegi teist nii pikalt ja järjepidevalt ilmunud kirjutiste sarja olnud. Oluline on ka see, et paljude kogumike autorid on olnud just tegevõpetajad, kes on oma metoodilisi materjale avaldanud. Ei saa mainimata jätta, 90ndatel oli "Tea ja toimeta" sarjal eriline koht selles, et jagati ka rahvusvahelist, eeskätt Soome kogemust, mille vastu oli tol ajal ka väga suur huvi." 

Tagasiside kogumikule on alati olnud positiivne. "Kõik numbrid on alati olnud välja müüdud, enamus lasteaedu kõik tellivad endale seda sarja," rõõmustab Õun. "Kuna sarja mõte on selles, et ühelt poolt on avatud temaatika teoreetiline taust, aga alati on suurem rõhk praktilisel rakendusel, siis on see nii õpetajatel kui ka üliõpilastel palju kasutusel. Kõik materjalid, mis on avaldatud, on ka varem praktikas ära katsetatud, ja ka see on üks n-ö garantii, et avaldatud materjal on kasutatav ja tagasiside on alati positiivne." 

Uuri "Tea ja toimeta" kohta lähemalt siit!