Haridusblogi

Uus õppematerjal aitab noortevaldkonna spetsialistidel noori tõhusamalt toetada

Tallinna Ülikooli teadlaste koostöös on valminud noortevaldkonna õppematerjal "Usalduse ehitamine (töös) noortega ja koostöös kolleegidega", mis pakub teoreetilist raamistikku ning praktilisi tööriistu noorte toetamiseks.

Noorsootöö õppematerjal

Õppematerjali autorid on haridusteaduste instituudist noorsootöö korralduse dotsent Ilona-Evelyn Rannala ja andragoogika dotsent Katrin Karu, kellel mõlemal on pikaajalised kogemused noorte ja noorsootöötajatega töötamisel ning nende koolitamisel, sh ka õppematerjalide koostamisel. 

Juhendmaterjalis keskendutakse usalduse loomisele nii noorte ja spetsialistide kui ka spetsialistide endi vahel. Usaldus on alustala igasuguses töös noortega. See võimaldab end avada ja rääkida oma muredest, ning annab seega spetsialistidele parema eelduse neid mõista ja toetada. Samuti aitab usaldus spetsialistidel omavahel tõhusamalt koostööd teha, et pakkuda noortele süsteemset abi. Usalduse tekitamine on kriitilise tähtsusega, kui luuakse tõhusat toetusvõrgustikku noore ümber. Materjalis pakutakse praktilisi juhiseid ja näiteid selle kohta, kuidas usaldust ehitada ja säilitada ning mil moel luua toimivaid suhteid noortega.

Õppematerjal

Õppematerjal valmis osana projektist "Noorte sotsiaalne tõrjutus", mille tulemusena loodi tõrjutusriskis noorte portreed, mis aitavad noorsootöö valdkonna spetsialistidel paremini mõista sihtrühma olukorda ja vajadusi. Noorte portreelood annavad võimaluse näidata riskis olevaid noori vahetult ja aitavad nendega suhestuda isiklikumal tasandil. See omakorda soodustab paremat mõistmist ning toetust.

Protsessi kaasati ka Tallinna Ülikooli üliõpilasi, kes rikastasid projekti eri vaatenurkade ja kogemustega.

Õppematerjal tugines projekti "Noorte sotsiaalne tõrjutus" esimeses etapis läbiviidud uuringule. Projekti meeskonda kuulusid Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudist Ilona-Evelyn Rannala ja Katrin Karu, ühiskonnateaduste instituudist Marge Unt, Margarita Kazjulja, Epp Reiska, Maaris Raudsepp, Eve-Liis Roosmaa, Triin Roosalu ja Marti Taru ning humanitaarteaduste instituudist Raili Nugin.

Tutvu õppematerjaliga