Nõukogud

Kasvatusteaduste doktorinõukogu

Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorinõukogu on Eesti Vabariigi doktorikraadi või sellele vastavat kraadi omavatest ülikooli õppejõududest ja teadustöötajatest koosnev kogu, mille volitused kestavad viis aastat. Doktorinõukogu on valdkonnapõhine ja koosneb teadus- ja arendusprorektori ettepanekul senati poolt kinnitatud 3-liikmelisest püsikoosseisust.

Kasvatusteaduste doktorinõukogu püsiliikmed:

Esimees:

Liikmed: