Akadeemiline sündmus

Rahvusvaheline konverents "Challenges and possibilities in multilingual Early Childhood Education"

Haridusteaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut kutsub osalema 25.–26. septembril 2019 toimuvale rahvusvahelisele Nordplus võrgustiku konverentsile “Challenges and possibilities in multilingual Early Childhood Education”, mis  on ühtlasi ka projekti Language Immersion and Teacher Training for Multicultural Kindergarten” lõpuüritus. 

Konverents toimub Tallinna Ülikoolis, Mare majas, Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, ruum M-218).

Projekti eesmärk oli luua keelekümbluse ja mitmekeelse alushariduse õppe võrgustik ning arendada välja ühine koolitus- ja praktikakursus, mis käsitleb õpetamist ja õppimist mitmekeelses alushariduses. Projekti olid kaasatud Åbo Academi Ülikool Soomest, Göteborgi Ülikool Rootsist ja Tallinna Ülikool Eestist. 

Konverentsil antakse ülevaade keelekümblusprogrammidest Eesti koolieelsetes lasteasutustes ning oma praktikaid varajasest keeleõppest, haridusinnovatsioonist ning keeleõppest keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekülgses keskkonnas tutvustavad kolleegid nii Eestist, Soomest kui ka Rootsist. 

Konverentsi korraldamist toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

Konverentsi töökeel on inglise keel. Kohapeal on olemas sünkroontõlge.

Registreeru konverentsile hiljemalt 16. septembriks 2019

image image


Programm
Kolmapäev, 25.09.2019

14.00             
Avamine ja tervitused

14.10–15.00   
Laste, õpetajate ja vanemate uskumuste mõju uurimine keelekümbluse lasteaedade keelepraktikale ja tulemustele
Exploring the Impact of Children’s, Teachers’ and Parents’ Beliefs on Language Practices and Outcomes in Immersion Preschools 
Dr. Tina Hickey, School of Psychology, University College Dublin, Ireland

15.00–15.45   
Eesti keelekümblusprogramm kui varajase kakskeelsuse jätkusuutliku lahenduse mitmekesisus
Estonian Language Immersion Programme as a Variety of Solutions for Sustainable Early Bilingualism
Anna Golubeva, SA Innove 

15.45–16.15   
Kohvipaus

16.15–17.15   
Töötoad (ENG)

 • Puhkame müras – kust leida jõudu igapevases nõudlikus töös?
  Resting in the rumble – where do you resource in a demanding everyday life?
  Emma Ribbing, Karin Wiknertz, Creative Learning Centre, Malmö Sweden
 • Digitaalsete ja mitmeliigiliste lugude loomine 
  Creating digital and multimodal stories
  Sofie Tjäru, Vaasa Finland
 • Mitmekeeleline keeleõpe
  Multilingual language teaching
  Josephine Pålsson & Mahroo Khousravi, Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndal 
 • (EST & ENG) Kahesuunaline keelekümblus: õpetajate ja vanemate ootused, kogemused ja ettekujutused
  Two-way immersion: the expectations, experience and perceptions of teachers and parents in Estonia
  Natalja Gusjuk, Tallinna Ülikooli doktorant
 • (EST & ENG) Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaias – projekti tulemused
  Professional Estonian Language Teacher in Russian Language Kindergarten – results of the project
  Kerstin Kööp, Tallinna Ülikooli lektor

19.00–21.00  Vastuvõtt


Neljapäev, 26.09.2019

8.30               
Kogunemine ülikoolis

9.00–10.30   
Lasteaedade külastused

11.00–11.30   
Kohvipaus

11.30–13.00   
Plenaarsessioon

Minu keel(ed), teie keel(ed), meie keel(ed – inspireeriv varajane keeleõpe keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekülgses keskkonnas
My language(s), your language(s), our language(s): Inspiring early language learning in linguistically and culturally diverse contexts
Flore Schank, Attaché at the Ministry of Education, Children and Youth, Luxembourg / Directorate general for Luxembourg fundamental school

13.00–13.30   
Lõuna

13.30–14.30   
Töötoad (ENG)

 • Mängud keeleõppe toetajana ja materjalid keelekümbluseks
  Language stimulating plays and materials for immersion teaching
  Johanna Sallinen, Folkhälsan Helsinki
 • Digitaalsete ja mitmeliigiliste lugude loomine 
  Creating digital and multimodal stories
  Sofie Tjäru, Vaasa Finland
 • Mitmekeeleline keeleõpe
  Multilingual language teaching
  Josephine Pålsson & Mahroo Khousravi, Bosgårdens pedagogiska enhet, Mölndal 
 • (EST & ENG) Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaias – projekti tulemused 
  Professional Estonian Language Teacher in Russian Language Kindergarten – results of the project
  Kerstin Kööp, Tallinna Ülikooli lektor
 • (EST & ENG) Lihtne robootika keeleõppeks
  Simple robotics for language learning
  Linda Helene Sillat, Tallinna Ülikool

14.30–14.40 
Paus

14.40–15.40 
Töötoad (ENG)

 • Mängud keeleõppe toetajana ja materjalid keelekümbluseks 
  Language stimulating plays and materials for immersion teaching
  Johanna Sallinen, Folkhälsan Helsinki
 • Puhkame müras – kust leida jõudu igapevases nõudlikus töös? 
  Resting in the rumble – where do you resource in a demanding everyday life?
  Emma Ribbing, Karin Wiknertz, Creative Learning Centre, Malmö Sweden
 • (EST & ENG) Kahesuunaline keelekümblus: õpetajate ja vanemate ootused, kogemused ja ettekujutused 
  Two-way immersion: the expectations, experience and perceptions of teachers and parents in Estonia
  Natalja Gusjuk, Tallinna Ülikooli doktorant
 • Keeleline teadlikkus alushariduses 
  Being linguistically aware in early childhood education
  Maria Kvist & Eva Staffans, Åbo Akademi University
 • (EST & ENG) Lihtne robootika keeleõppeks
  Simple robotics for language learning
  Linda Helene Sillat, Tallinna Ülikool

15.40–16.00  
Varajase keeleõppe võrgustik LINEC – tegevused ja tulemused
LINEC presentation: the Activities and Results of LINEC Network
Siv Björklund, Professor at Åbo Akademi University
Tiia Õun, Associate Professor at Tallinn University
Anne Kultti, Associate Professor at University of Gothenburg


image             


PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 700

E-posthti@tlu.ee