Konverents

Tallinna Ülikooli (TLÜ) klassiõpetajate juubelikonverents

Haridusteaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tallinna Ülikool on kõrgharidusega klassiõpetajaid ette valmistanud juba 65 aastat! Praegune ettevalmistus (5-aastane BA ja MA integreeritud õppekava) hõlmab põhikooli I ja II astet ning ühte kõrvalainet kuni 9. klassi lõpuni.

ajajoon

Tähistame tähtpäeva juubelikonverentsiga, mis toimub 3. ja 4. veebruaril Tallinna Ülikoolis ja kuhu ootame klassiõpetajaid, vilistlasi, koolijuhte ja erialaga seotud akadeemilist peret ning hariduspoliitika kujundajaid.

Registreeru siin

Registreerumine on avatud kuni 30. jaanuarini.

bänner

Ajakava

Päevakava ning esinejate loend võib täieneda ning täpsustuda.

3. veebruar

11.00 Tervitused ja sissejuhatavad sõnavõtud

Sõna võtavad haridus- ja teadusminister Liina Kersna, TLÜ haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi, TLÜ haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun, TLÜ algõpetuse emeriitprofessor Leida Talts ja TLÜ algõpetuse professor Inge Timoštšuk.

11.30 Paneeldiskussioonide ja töötubade tutvustused

Paneeldiskussioonides esinevad asjatundjad teemakohaste lühisõnavõttudega, mis kergitavad olulisi probleeme ning osutavad lahendusvõimalustele. Töötubades jagatakse senist uuemat teadmist ja parimaid praktikaid algõpetuse fookuses olevate teemade käsitlemiseks.

11.45 Kohvipaus

12.00 Magistritööde paraad I osa  

2-3 x 3 min lühivideod viimase viie aasta jooksul kaitstud silmapaistvatest töödest

12.20 I PANEELDISKUSSIOON: Klassiõpetaja roll ühiskonnas 

Arutame, millised on ühiskonna arenemisega seotud väljakutsed klassiõpetaja töös. Keskendume sellele, kuidas õpetamise kaudu panustada ühiskonna sidususse ja Eesti jätkusuutlikku arengusse. Mõtleme koos, kuidas vähendada erinevate õpilaste kogemuste lõhet ja toetada laste huvidele ning võimetele vastavat haridust. 

Diskussioonis osalevad Audentese erakooli 1.–6.klassi õppejuht ja Eesti Klassiõpetajate Liidu juhatuse liige Külli Arand, TLÜ sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets, TLÜ algõpetuse professor Inge Timoštšuk ja TÜ algõpetuse professor Krista Uibu. Moderaator on TLÜ haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi.

13.30 Lõunapaus

14.15 Magistritööde paraad II osa

14.25 I TÖÖTUBADE SESSIOON: Õpetaja professionaalne areng

  • TÖÖTUBA 1: Õpetamine mitmekultuurilises klassiruumis 

Töötoas keskendume nii eesti-vene kui uus-sisserändajatest õpilaste temaatikale. Arutleme, millised on mitmekultuurilise klassiruumi tunnused ning väljakutsed. Räägime ka, milliseid oskusi vajab õpetaja tööks mitmekultuurilises klassiruumis.

Esinevad TLÜ eesti keele professor Reili Argus, Maardu linnavalitsuse linnapea nõunik Aurika Sin ja Tuleviku Lasteaia direktor Maiki Vanahans. Moderaator on Tuleviku lasteaia direktor Maiki Vanahans.

  • TÖÖTUBA 2: Paindlikud õpiteed klassiõpetajaks õppides

Arutleme töötoas probleemide üle, mis on tekkinud seoses erineva tausta ja ettevalmistusega klassiõpetajate töötamisega koolis. Ettekanded keskenduvad sellele, missuguseid probleeme näeb koolijuht, missuguseid õpetajad. Mõtleme, millised on arenguvõimalused ja lahendused, sh erinevad, paindlikud õpiteed.

Esinevad Randvere Kooli klassiõpetaja Mare Müürsepp, Gustav Adolfi Gümnaasiumi algõpetuse õppetooli juhataja Kadri Pajo ja TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Kätlin Vanari. Moderaator on TLÜ ülddidaktika lektor Ene Hiiepuu.

  • TÖÖTUBA 3: Keerukad olukorrad ja õpetaja enesehoid 

Töötoa ühe teemana käsitleme laste depressiooni ja enesetapu probleemistikku ning sellega seonduvat statistikat. Teise teemana arutleme selle üle, milline roll on õpetaja vaimsel tervisel ning käsitleme praktilisi võtted õpetaja eneseanalüüsiks ning enese heaolu toetamiseks. Lisaks keskendume distantsõppega toimetulekule nii õpetaja, õpilase kui lapsevanema seisukohalt.

Esinevad TLÜ teadur Maria Erss, Pelgulinna Gümnaasiumi koolipsühholoog Kärt Käesel ning TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi tervishoiukorralduse nooremlektor Liis Rooväli. Moderaator on TLÜ alg- ja alushariduse külalislektor Maile Käsper.

15.55 Kohvipaus

16.10 Magistritööde paraad III osa

16.20 II PANEELDISKUSSIOON: Õpetaja heaolu ja professionaalne areng

Arutame, mis osas saab õpetajate esmaõpe ning täiendõpe õpetaja enesearengut ja toimetulekut senisest veel enam toetada. Mõtleme koos, milline on koolikultuuri roll õpetaja heaolus ja professionaalses arengus. 

Diskussioonis osalevad Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Kertu Lehtsaar, TLÜ algõpetuse emeriitprofessor Leida Talts, õpetajate koolitaja Mare Tereping ning Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna juht Heidi Uustalu. Moderaator on TLÜ haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidt.

17.30 Magistritööde paraad IV osa

17.40–18.00 Päeva kokkuvõte

Moderaator on GoWorkaBit turundusjuht Rain Uusen.

4. veebruar

11.00 Päeva alustamine

11.10 III PANEELDISKUSSIOON: Algõpetuse aktuaalsed probleemid

Arutame kõiki õpilasi kaasava hariduse küsimusi. Keskendume hoolivuse ja vastutustunde ning aktiivsuse ja lahenduskesksuse arendamise teemadele. Mõtleme, kuidas õpetajad ja lapsevanemad ning kogukonnad saavad vastastikku teineteist paremini toetada.

Diskussioonis osalevad Peetri Lasteaed-Põhikooli direktor Luule Niinesalu, Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna juht Ruth Opmann, ettevõtja ja näitleja Karin Rask, TLÜ algõpetuse professor Inge Timoštšuk, Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk, TLÜ emakeeledidaktika dotsent Anne Uusen. Moderaator on TLÜ õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis.

12.00 Kohvipaus

12.30 II TÖÖTUBADE SESSIOON: Terve inimene koolis

  • TÖÖTUBA 4: Õpilaste kaasamine õppimisse 

Töötoas teeme ülevaade õppimisse kaasamise võtetest ja sellest, kuidas kaasamine aitab vältida varast väljalangevust koolist ning toetab paremate õpitulemuste saavutamist. Konkreetsed näited ja nõuanded tuuakse loodus- ning muusikaõpetuse näitel.

Esinevad Kindluse Kooli haridusjuht Maris Laanela, TLÜ algõpetuse külalislektor Anne-Mai Näkk, TLÜ muusikadidaktika nooremlektor Heddi Reinsalu ja TLÜ koolipedagoogika nooremlektor Triin Ulla. Moderaator on TLÜ muusikadidaktika nooremlektor Heddi Reinsalu.

  • TÖÖTUBA 5: Lapse tervise ja arengu toetamine  

Klassiõpetaja puutub oma töös kokku ka lapse ealise arengu ja tervisega seotud väljakutsetega, mis vajavad sageli õpetaja sekkumist. Töötoas räägime lapse seksuaalsest arengust: mis on eakohane ja mis mitte ning milliseid ohumärke võiks täiskasvanu tähele panna. Kuna teise kooliastme alguses jõuavad lapsed murdeikka, käsitleme, kuidas saab muuseumitund üleminekut toetada. Töötoa lõpuosas tutvustame klassiõpetaja võimalusi tervislike toitumisharjumuste kujundamisel. 

Esinevad Tervisemuuseumi pedagoog Katriin Kütt-Oad, sotsiaalpedagoog ja Gaia Kooli klassiõpetaja Mailis Ostra ning Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna ekspert Tagli Pitsi. Moderaator on TLÜ nooremteadur ja Gaia Kooli klassiõpetaja Kaidi Nurmik.

  • TÖÖTUBA 6: Avatud mikrofon 

Töötuba toimub avatud mikrofoni põhimõttel: kõik soovijad saavad lühisõnavõtuks  sõna. Osalejate algatusel esitatakse arutlemiseks hetkel aktuaalseid probleeme õppijate ja õpetajate toetamisega seonduvalt.  

Arutelu algatamiseks saavad mikrofoni: Kaarli Kooli klassiõpetaja ja klassiõpetajate koordinaator Lea Krall, MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool tegevjuht Triin Noorkõiv, Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja ja klassiõpetajaks õppiv üliõpilane Simona Liisbet Seppi, Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja Priit Siig ja Rocca Al Mare kooli direktor Sirje Toomla. Moderaator on TLÜ emakeeledidaktika dotsent Anne Uusen.

14.00 Lõunapaus

14.45 III TÖÖTUBADE SESSIOON: Õppekeskkond ja õppimine

  • TÖÖTUBA 7: Lasteaiast kooli 

Arutleme töötoas mitmete teemade ja probleemide üle seoses lapse üleminekuga lasteaiast kooli: mida see endaga kaasa toob ning milliseid väljakutseid esitab lasteaiale ja koolile. Räägime ka kooliküpsuse erinevatest aspektidest ja õpioskustele aluse loomisest. 

Esinevad TLÜ teadur Kati Aus, Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja Aili Hõbejärv ning ELAL liige ja Kohila lasteaia Sipsik õppejuht Kaia Rungi. Moderaator on TLÜ ülddidaktika lektor Ene Hiiepuu.

  • TÖÖTUBA 8: Värske pilk õpikeskkonnale 

Töötoa fookuses on füüsiline õpikeskkond. Töötoas keskendume järgmistele küsimustele: Miks me peaks õppima väljaspool klassiruumi? Millised digi-tööriistad toetavad õpikeskkonna avardamist? Kuidas tagada uuenduslike võtete ja mõtete püsimajäämine koolis?

Esinevad TLÜ õpperobootika külalisteadur ning haridusteaduste instituudi ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste, TLÜ nooremteadur Kadri Mettis ning TLÜ nooremteadur ja Meremuuseumi hariduskuraator Helene Uppin. Moderaator on TLÜ nooremteadur ja Meremuuseumi hariduskuraator Helene Uppin.

  • TÖÖTUBA 9: Ainete lõimimine 

Ehkki õpisisude lõimimine on eesmärgina riiklikus õppekavas juba aastaid, kohtame igapäevases koolielus siiski sagedamini õppeainete isoleeritud õpetamist kui nende integreerimist. Arutame, mis on selle põhjused ja kuidas neid takistusi ületada. Käsitleme töötoas ainetevahelise lõiminguga seotud väljakutseid ning saame toimivaid näiteid praktikutelt.

Esinevad Peetri Lasteaed-Põhikooli klassiõpetaja Jaana Leemet, klassiõpetaja Uuve-Maarja Urbla, Tallinna Toomkooli klassiõpetaja ja praktikajuhendaja Tähti Siinmaa, Tallinna Inglise Kolledži õppejuhi kt ja klassiõpetaja Maarja Usin. Moderaator on Tallinna Toomkooli klassiõpetaja ja praktikajuhendaja Tähti Siinmaa.

16.15–16.45 Töötubade kokkuvõtted

Moderaator on GoWorkaBit turundusjuht Rain Uusen.

17.00–19.00 Lõpetamine ja tänuõhtu

Messiala

Juubelikonverentsil tutvustavad oma tegevusi mitmed koolivälised organisatsioonid ja algatused, mis töötavad selle nimel, et klassiõpetajate ja õpilaste koolielu paremaks muuta. Materjale jagavad kohapeal või veebis Eesti Teadusagentuur; Ettevõtlik Kool; Lastekaitse Liidu programmid "Kiusamisest vabaks!" ja "Targalt internetis"; Lasteabi; Liikuma Kutsuv Kool; MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool; MTÜ Mondo Maailmakool; MTÜ Peaasjad; MTÜ Vaikuseminutid; Roheline kool; SA Kiusamisvaba Kool, KiVa programm; TLÜ õpioskuste ja SEL-pädevuste arendamise programmid; TORE tugiõpilasprogramm ning VEPA käitumisoskuste mäng.

Lisainfo 

Päevajuhid

Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetajad Kertu Lehtsaar ja Harold Lepp

Tähelepanu!

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud COVID-19 haiguse leviku tõkestamise piirangutest saavad konverentsil osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbipõdenud inimesed. Tõendeid kontrollitakse konverentsi registreerimise lauas ning vajadusel palutakse isikusamasuse tõestamiseks esitada ka isikut tõendav dokument. Palume arvestada, et tõendite kontrollimine võtab aega ning seetõttu tulla kohale ajavaruga.