Kirjutamine

Tallinna Ülikooli noorsootöö artiklite kogumikus ilmuvad eestikeelsed teaduslikud artiklid aktuaalsetel noortevaldkonna teemadel. Kogumikku on läbi aastate panustanud autoritena TLÜ noorsootöö rakenduskõrghariduse ja noorsootöö magistriõppekava õppejõud ja vilistlased, noortevaldkonna eksperdid ja praktikud.

Kogumik annab nii laiapõhjalisi teemakohaseid teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi tegutsemissuundi meetodite ning nõuannete näol. Kogumikku kasutatakse aktiivselt Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala õppetöös. Lisaks on kogumikku kasutanud ka Viljandi Kultuuriakadeemia ja Narva Kolledž. Kogumik on hea viis tutvustada Eesti noorsootööd ka laiemalt.

Alates 2015. aastast on kogumik ilmunud juba kolm korda ja lugejate tagasiside põhjal saab kinnitada, et tegu on väärtusliku allikaga noorsootööga seotud uurimistöödeks. Kogumik populariseerib nii noorsootööd kui eriala kuid ka tõenduspõhisust noorsootöös. Kogumiku ilmumissagedus on kord iga kahe aasta tagant. Kogumiku toimetajad on Tallinna Ülikooli noorsootöö lektorid Tanja Dibou ja Ilona-Evelyn Rannala.

Kui olete huvitatud panustamisest artikliga aktuaalsetel noortevaldkonna teemadel, palun võtke kindlasti ühendust Tanja Dibouga (tanja.dibou@tlu.ee).

2015. aasta kogumik

2017. aasta kogumik

2019. aasta kogumik