Koostöö

Eesti haridusjuhtimise ümarlaual arutleti hariduse juhtimise arengute üle

Täna, 6. veebruaril kogunesid Tallinna Ülikooli kooliarendusmeeskonna eestvedamisel hariduse juhtimise valdkonna arengute üle arutlema haridus- ja teadusministeeriumi eksperdid, koolipidajad ning haridusjuhtide ühenduste esindajad. Ümarlaua eesmärk oli mõtestada hariduse juhtimise tulevikku Eestis.

Ümarlaud

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik kutsus kokkutulnuid üles mõtestama esmalt hariduse ja juhtimise tähenduste, ning teisalt selle üle, millist sisu loob see sõnapaar koos kasutatuna. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter rõhutas haridusjuhtide olulisust kogu haridusvaldkonna probleemide lahendamisel, ülikooli tähtsust nende analüüsimisel ja lahenduste teaduspõhisel loomisel. 

Haridusjuhtide ühenduste esindajad, Urmo Uiboleht Eesti Koolijuhtide Ühendusest ja Haana Zuba-Reinsalu Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingust, avasid kooli ja kutsekooli juhtide vaatenurka hariduse väljakutsetest ja arengusuundadest. Arutelud jätkusid professor Eve Eisenschmidti juhtimisel, kus selgitati osapoolte ootusi võrgustikule ning ühiselt kujundati edasist teekaarti, luues kokkulepped võrgustiku edendamiseks haridusjuhtimise valdkonnas.

Hariduse juhtimise valdkonnas on Tallinna Ülikooli eelkäijatel olnud oluline roll koolijuhtide täiendusõppe korraldamisel juba 1980-ndatest saati, kuid alates taasiseseisvumisest on koolijuhtidele suunatud arendustegevused toiminud pigem vaba turu ja konkurentsi põhimõtetel. Algava Euroopa Sotsiaalfondi perioodil on ülikooli eestvedamisel koondumas võrgustik, mille eesmärk on kasvatada haridusjuhtimisalast võimekust ja rõhutada valdkonna tähtsust Eesti haridussüsteemi ees seisvate väljakutsete lahendamisel.

Hariduse juhtimise valdkonna sidus- ja huvigruppide ümarlaud tähistab olulist verstaposti võrgustikutöös, kus akadeemiline teadmine ja praktiline kogemus vastastikku üksteist täiendavad. Nii luuakse eeldused kujundamaks tulevikku, kus haridusjuhtidel on parimad oskused ja teadmised vastamaks keerukatele väljakutsetele, millega Eesti haridussüsteem silmitsi seisab.

Aitäh TLÜ kooliarendusmeeskonnale teemat eest vedamast ja meie partneritele kaasas olemast ning panustamast – Eesti Koolijuhtide Ühendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Heateo Sihtasutus, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Harku Vallavalitsus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet. Koos teeme paremini!

Fotogalerii