Tutvustus

Tõnu Viik on Tallinna Ülikooli filosoofia professor.  Ta kaitses doktorikraadi Hegeli kultuurifenomenoloogiast Emory Ülikoolis Atlantas (USA) 2003. aastal. Tema uurimistöö on pühendatud kultuurisõlteliste tähenduseloome protsesside uurimisele.

Uurimisvaldkonnad

fenomenoloogia

kultuuriteooria ja filosoofia