Teadus

Tallinna Ülikooli teadlaste artikkel pälvis Euroopa õpetajahariduse ühenduse auhinna

Rahvusvahelises ajakirjas “European Journal of Teacher Education” ilmunud Tallinna Ülikooli teadlaste artikkel “Adopting technology in schools: modelling, measuring and supporting knowledge appropriation” pälvis 2023. aasta Euroopa õpetajahariduse ühenduselt parima artikli auhinna.

Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool

Artiklis tutvustatakse tehnoloogia omaksvõttu koolides, teadmiste omaksvõtu mudeldamist, mõõtmist ja toetamist. Küsimustik, mis loodi teadmiste omastamise mudelit kasutades, aitas tuvastada koolitustel kasutatavaid teadmiste loomise ja õppimise praktikaid. Instrument oli võimeline ennustama tehnoloogiaga täiustatud õppemeetodite kavandatud kasutuselevõttu laiemalt kui individuaalse taseme konstruktsioonid, rõhutades sotsiaalsete tavade olulist rolli tehnoloogiate võimalikul kasutuselevõtul klassiruumis

Artikli autorid on TLÜ haridusteaduste instituudist Tobias Ley, Janika Leoste ja Katrin Poom-Valickis, digitehnoloogiate instituudist Kairit Tammets, Edna Milena Sarmiento-Márquez ja ühiskonnateaduste instituudist Maarja Hallik

Auhind antakse üle 26.–28. oktoobril 2023 Portugalis Bragas toimuval ATEE 2023 talvekonverentsil.

Palju õnne! 

Tutvu artikliga