Teadus

Tallinna Ülikoolis toimus rahvusvaheline doktorantide kevadsümpoosion

18.–19. märtsil 2024 Tallinna Ülikoolis toimunud rahvusvaheline doktorantide kevadsümpoosion “PROFRES 2024” tõi kokku nii noor- kui ka tippteadlased Norrast, Taanist, Inglismaalt, Rootsist ja Eestist. Tegu on rahvusvahelise teaduskoostöö mõistes olulise üritusega, mis aitab ühendada teadlasi ja võimendada haridusteaduste valdkonna akadeemilist järelkasvu.

Doktorantide kevadkool "Profres"

Doktorantide kevadsümpoosion “PROFRES Spring PhD Symposium 2024” pakkus tipptasemel teadmisi andmete kogumise ning analüüsi ja tõlgendamismeetodite kohta. Lisaks toimusid arutelud selle üle, mis on teadustöö kvaliteet, olenemata sellest, kas järgitakse kvalitatiivset või kvantitatiivset paradigmat.

Sümpoosioni eesmärk oli tugevdada doktorantide arusaamist ja oskust kriitiliselt hinnata metodoloogilist sidusust teooria ja andmete kogumise meetodite vahel, toetades seeläbi usaldusväärset uurimispraktikat. 

Ürituse ühe peaesineja, Tallinna Ülikooli teadusprorektori Katrin Niglase sõnul on noorteadlastele igasugune kogemuste vahetamine väga oluline. “Tänapäeval tehakse teadust rahvusvahelistes töörühmades. Kontaktid, mis siit saadakse, tulevad meie noorteadlastele edaspidiseks, ka näiteks projektide taotlemisel, kindlasti kasuks.”

“Usun, et üritus pakkus noortele teadlaste hulgaliselt eduelamusi. Loodan, et võrgustikud, mis siin tekkisid, jäävad püsima. Soovin, et see ei oleks vaid ühekordne kokkutulemine ja muljete vahetamine, vaid tekiksid teaduspõhised ühishuvid, millega edasi liikuda.”

Niglas lisas, et doktorantidele andis üritus hea võimaluse saada oma uurimustöödele väärtuslikku tagasisidet. “Oma vigadest on endal tihti keerulisem aru saada kui kõrvalseisjail. Seega, kui sa oskad teisele tema töö suhtes teha ettepanekuid ja olla kriitiline, oskad sa hiljem ka enda tööd kriitilisema pilguga hinnata ja planeerida.”

Ürituse üks peakorraldajatest, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi algõpetuse professor Inge Timoštšuk toonitas, et Tallinna Ülikooli haridusteaduste valdkonna kõrge koht rahvusvahelistes pingeridades on suuresti just kõrgel tasemel teaduskoostöö tulemus, millel on suur positiivne mõju ka õpetajate ettevalmistamise tasemele. Pikalt teaduskoostööle toetuv õpetajaharidus peegeldub kindlasti näiteks ka Eesti õpilaste kõrgetes PISA tulemustes.

Sellise rahvusvahelise koostöö jätkusuutlikkuse tagamiseks on kõrgetasemelised doktorantidele mõeldud teadussündmused üliolulised.

Peaesinejatena astusid sümpoosionil üles Põhjamaade tippteadlased​, kelle ettekanded pakkusid inspireerivaid ja filosoofilisi vaateid, dilemmasid ning küsimusi, mis teadlastel uurimistöös esile kerkivad. 

Ettekanded tegid Alfred Sköld (Taani Aalborgi Ülikooli professor-assistent, Berliini rahvusvahelise psühhoanalüütilise ülikooli teadur), Linda Lundgaard Andersen (Roskilde ülikooli  õppimise, hindamise  ja sotsiaalse innovatsiooni professor), Katrin Niglas (Tallinna Ülikooli teadusprorektor ja andmeanalüüsi professor), Chris Green (Essexi Ülikooli haridusprofessor), Jonna Lappalainen (Stockholmi Södertörni Ülikooli praktiliste teadmiste keskuse dotsent/vanemlektor), Geir Afdal (Norra teoloogia-, religiooni- ja ühiskonna kõrgkooli haridusprofessor) ja Ali Roy (sotsiaaluuringute professor Kesk-Lancashire'i Ülikoolis Prestonis Ühendkuningriigis).

Kevadsümpoosion on osa koostööst Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ja Norra doktorikooli PROFRES 2.0 vahel (The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School).

Loe Profres 2.0 doktorikoolist lähemalt Vaata ürituse fotogaleriid