Teadusprorektor
Andmeanalüüsi professor

katrin niglas

Sündinud 27. jaanuaril 1970 Tallinnas

Haridustee

1997–2004    Tallinna Pedagoogikaülikool/Tallinna Ülikool, PhD
1998–1999    Cambridge’i Ülikool, MPhil
1993–1996    Tallinna Pedagoogikaülikool/Tallinna Ülikool, MA    
1995              Helsingi Ülikool (CIMO stipendiaat)
1988–1993    Tallinna Pedagoogikaülikool
1982–1988    Tallinna Arte Gümnaasium
1977–1982    Tallinna Reaalkool

Töökäik

2011-             Tallinna Ülikooli teadusprorektor
2009 -            TLÜ Digitehnoloogiate instituudi professor
2004–2009    TLÜ Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituudi dotsent
2001–2007    TLÜ informaatika osakonna juhataja
2004–2006    TLÜ Matemaatika-Loodusteaduskonna prodekaan
1994–2004    Tallinna Pedagoogikaülikooli Matemaatika-Loodusteaduskonna lektor

Teadustöö ja õpetamine

Akadeemilist tööd alustasin informaatika ja arvutiõpetuse erialal. Omades ühelt poolt tugevat täppisteaduslikku tausta, teiselt poolt hariduse ja psühholoogia alast kompetentsi, spetsialiseerusin statistika ja andmeanalüüsi valdkonnale.

Doktoritöö raames keskendusin laiemalt teadusmetodoloogia küsimustele, seades fookusse kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamise temaatika. Olen rahvusvahelise teadlaste ühenduse Mixed Methods International Research Association asutajaliige ning kolme kõrgetasemelise rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige. Uurimismeetodite ja andmeanalüüsi eksperdina olen osalenud paljudes sotsiaal- ja haridusteaduse alastes uurimisprojektides.

Vt ka etis.ee/CV/Katrin_Niglas/est

Teadusorganisatsiooniline ja ühiskondlik tegevus

Astusin karjääri algusaastatel Eesti Statistikaseltsi liikmeks, alates 2008. aastast olen selle nõukogu liige. Osalesin aktiivselt Tallinna Teadlaste Maja tegevuses ning olin kuni 2008. aastani selle volinik TLÜs. Peagi sain Rahvusvahelise Statistikahariduse Assotsiatsiooni (IASE) liikmeks ja korrespondendiks Eestis ning Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsiooni (EERA) noorte teadlaste töörühma liikmeks. 

Rektorite Nõukogu ja Tallinna Ülikooli esindajana olen osalenud mitmetes siseriiklikes õppe- ja teadusvaldkonna juhtkogudes ja töörühmades, võtnud sõna teaduse usaldusväärsuse, ettevõtetega koostöö, jms teemadel.