Teadus

Teekond või sihtpunkt: milline on mitteformaalõppe tähendus praktikute ja praktikate vaates?

Oleme harjunud rääkima õppimisest peamiselt koolikeskselt, kuid tegelikult omandab inimene uusi teadmisi, oskusi ja hoiakuid ka hoopis teistsugustes keskkondades ja viisidel. 19. novembril toimuval Tallinna Ülikooli teadusseminaril arutletaksegi, milliseid väärtusi loob mitteformaalõpe ja kuidas vaatavad ning mõtestavad mitteformaalõppe tähendusi praktikud ise.

koolitaja

Kas õppimise püha kants on kool? Tegelikult ei toimu ju õppimine ainult koolis, vaid me õpime tegeliklult kõikjal – tööl, huvikoolis, noortekeskuses, teatris, muuseumis, looduses. Sageli nimetame sellist õppimist mitteformaalseks ja iseloomustame seda kui eesmärgistatud ja vabatahtlikul osalemisel põhinevat õppimist, kus hindeid üldiselt ei panda.

Seda, milline on mitteformaalõpe praktikas ja kuidas õppe juhendajad ning õppijad seda mõtestavad ja kogevad, palju uuritud veel polegi. Küll aga oleme targas ja tegusas Eestis 2035. aastaks lubanud jõuda paindlike individuaalsete õpiteedeni, mis sisaldab erinevate õppimisvõimaluste kombineerimist ja ka nende arvestamist.

Seega on just paras aeg heita uuriv pilk sellele, milline on mitteformaalõpe ning millist väärtust ta loob.

Mõtestame mitteformaalõppe tähendusi

Mitteformaalõppe kontekstis räägime 19. novembril Tallinna Ülikoolis toimuval haridusteaduste instituudi teadusseminaril "Mitteformaalõppe tähendus praktikute ja praktikate vaates" praktikute kogemustest, väärtustest ja põhimõtetest ning mõtestame sealjuures üld- ja võtmepädevuste tähendust. Samuti kirjeldame õppimise metafoore ja loome õpiruumi, et saada praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas soovime õpet ellu viia. Arutleme ja reflekteerime, kuidas mitteformaalõppe juhendajad oma kogemused kokku võtavad ja milliste metafooride kaudu oma tööst räägivad.

Tule osale virtuaalsetel õpiradadel, kus saad ka ise praktikuna, üliõpilase või uurijana õppida mitteformaalsel viisil. 

Avastusrohketel õpiradadel tutvustavad Tallinna Ülikooli õppejõud ka uuringu „Mitteformaalõppe tähendused praktika ja praktikute vaates“ tulemusi, mille järel on oodatud kõigi tähelepanekud, mõtted, küsimused ja ettepanekud mitteformaalõppe edasi uurimiseks. 

Loe teadusseminarist lähemalt

Teadusseminar