Tutvustus

Eneken Laanes on võrdleva kirjandusteaduse professor ja ERC projekti "Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil" juht. Tema teadustöö keskendub rahvusülesele mälule ja kultuurideülestele mäluvormidele nõukogudejärgse Ida-Euroopa mälukultuuris. Laanes on õppinud võrdlevat kirjandusteadust Tartu ülikoolis, Bologna ülikoolis, Berliini vabaülikoolis ning on töötanud Juris Padegsi teadurina Yale’i ülikoolis ning Kone stipendiaadina Helsingi Kolleegiumis. Ta on avaldanud raamatu "Lepitamatud dialoogid: subjekt ja mälu nõukogudejärgses eesti romaanis" (Tallinn, 2009) ja toimetanud erinumbrid "Entangled Cultures in the Baltic Region” (JBS, 2020), "Cultural Memorial Forms" (Memory Studies, 2021), kogumikud "Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia" (Helsingi, 2015, koos Ilona Pikkase ja Linda Kaljundiga) ja "Metamorfiline Kross" (Tallinn, 2005) ning Keele ja Kirjanduse erinumbri ajalooromaanist ja kultuurimälust (2013, nr 8-9).

Põhitööülesanded

ERC projekti

Uurimisvaldkonnad

Kultuurimälu, traumateooria, ajalooline romaan, kriitiline teooria ja kultuurianalüüs, kaasaegne kirjandus, subjektsuse teooriad, autobiograafia, maailmakirjandus, rahvusülene kirjandus ja mitmekeelsus.