Tutvustus

2013.a. sain Ph.D (ajakirjanduses) Jyväskylä ülikoolist.
Praegu lõpetamas teist väitekirja (Eesti vanemaelaiste terviseinfokäitumist veebikeskkonnas.)
Avaldanud mitmekümneid teadusartikleid, neist u 10 indekseeritud WoS/Scopuses. Juhendatud magistritööd on saanud konkurssidel tunnustust.

Uurimisvaldkonnad

Health communication