Tutvustus

Merilyn Meristo on prantsuse keele lektor. Lisaks prantsuse keelele koolitab ta tulevasi õpetajaid ja koordineerib võõrkeeleõpet Tallinna ülikoolis. Tema doktoritöö uuris algajate õpetajate töömotivatsioon, tööga rahulolu ja koolikliima tajumist. Sellega seonduvalt on tema uurimisvaldkondadeks jätkuvalt algajate õpetajate kohanemine koolis. Merilyn Meristot on mitmel korral kutsutud külalislektoriks Sri Lanka Kelanyia ülikooli, kus ta koolitas tulevasi prantsuse keele õpetajaid ja viis läbi võõrkeeleõpetajate täiendkoolitust. Sri Lankaga seob teda ka teadusuuringute tegemine. Ta on mitme õpetajauuringute valdkonna teadusajakirja retsensent.

Põhitööülesanded

Üldkeeleõppe koordinaator