Tutvustus

Piret Viires on eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor. Ta on omandanud doktorikraadi Tartu ülikoolis 2006. aastal eesti kirjanduses.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on tänapäeva eesti kirjandus, postmodernism ja post-postmodernism, kirjanduse ja tehnoloogia suhted, digitaalne kirjandus. Ta on avaldanud raamatuid eesti kirjandusest ja postmodernismist, sealhulgas "Postmodernism in Estonian Literary Culture" (2012, Peter Lang Verlag). Lisaks on ta avaldanud rohkesti teemakohaseid artikleid, toimetanud teaduskogumikke, korraldanud teaduskonverentse, on teadusorganisatsioonide ja toimetuskolleegiumite liige. Viires on õpetanud ja teinud uurimistööd Helsingi ja Turu ülikoolides (Soome), Eötvös Lorándi ülikoolis (Ungari), Varssavi ülikoolis (Poola) ja Ohio Osariigi ülikoolis (USA). Piret Viires on Eesti Kirjanike Liidu asesimees ja on avaldanud ka ilukirjandust.

Põhitööülesanded

Eesti uuringute MA õppekava kuraator

Kirjandusteaduse MA õppekava kuraator

Uurimisvaldkonnad

Tänapäeva eesti kirjandus, postmodernism ja post-postmodernism, kirjanduse ja tehnoloogia suhted, digitaalne kirjandus. Piret Viires kuulub ülikoolidevahelisse nüüdiskultuuri uurimise töörühma ja on ülikoolidevahelise konsortsiumprojekti PRG636 "Eesti siirdekultuuri arengumustrid 1986-1998" Tallinna Ülikooli projekti juht. https://nyydiskultuur.artun.ee/