• Iga programmis osalev üliõpilane peab välisõpingute ajal omama minimaalselt tervisekindlustustõnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustust (NB! ei pruugi olla sama, mis reisikindlustus).
  1. Tervisekindlustus on tagatud kõigile ülikooli immatrikuleeritud üliõpilastele. Kõigile Eestis ravikindlustatutele kehtib Euroopa riikides Euroopa ravikindlustuskaart. Siiski soovitame teha ka tasulise tervisekindlustuse, sest kuigi Euroopa ravikindlustuskaardi läbi katab riiklik tervisekindlustus esmase esmaabi, ei pruugi see olla igas olukorras piisav. Näiteks ei ole see piisav, kui on vaja meditsiinilist transporti koduriiki, kuid pole piisav ka rahvusvahelise õpirände korral.
  2. Vastutus- ja õnnetusjuhtumi kindlustust on vaja, et katta kahjujuhtumid, mille põhjustab osaleja või mida põhjustatakse temale. Nende kindlustuste regulatsioonid on erinevates riikides erinevad ning osalejatel on oht, et nad ei kuulu standardskeemide alla, näiteks kui neid ei peeta töötajateks või nad ei ole ametlikult registreeritud vastuvõtvas asutuses. Lisaks ülaltoodule on soovituslik võtta juurde kindlustus dokumentide, reisipiletite ja pagasi kaotuse või varguse vastu.
  • Kindlustuse kulud tuleb üliõpilasel endal katta.
  • Kindlustuse võib võtta ükskõik millisest firmast, mis seda liiki kindlustust pakub (nt Kindlustusest). 
  • Välisõppes ja -praktikal osaleja on kohustatud tõendama kindlustuste olemasolu välisõppe spetsialistile enne mobiilsuse algust.