Klassikaliste loodusteaduste peaeriala hõlmab endas bioloogia, füüsika, geoökoloogia ja keemia ning väiksemas mahus ka matemaatika ja jätkusuutliku arengu õppimise võimalusi. Õppida saab kuni kahte erinevat eriala. Kõigi õppeainete täpse sisuga saab tutvuda TLÜ Õppeinfosüsteemis.

KlassLoo_joonis2018.png

  • Kõik selle peaeriala valinud üliõpilased läbivad esmalt ühismooduli:

Loodusteaduste metodoloogia

Selle mooduli eesmärk on anda ülevaade loodusteaduste metodoloogiast ja kasutatavatest rakendustest.

Kohustuslikud ained
Kood Nimi Maht
MLF6038 Matemaatilised meetodid loodusteadustes 4 EAP
MLL6002 IT rakendused loodusteadustes 4 EAP
Kokku 8 EAP
  • Seejärel tuleb endale spetsialiseerumiseks valida valikmooduleid. Kokku tuleb peaerialal teha kaks valikut:

1) Valikmoodul 1

Valikmoodulis 1 saab valida bioloogia, füüsika, geoökoloogia või keemia erialamoodulite vahel. Järgnevate valikute võimaldamiseks on need jagatud omakorda I ja II erialamooduliks (mõlemad 24 EAP), kuid Valikmoodul 1 täitmiseks tuleb läbida need mõlemad (kokku 48 EAP).

Bioloogia

Bioloogia I
Kood Nimi Maht
MLB6035 Üldökoloogia 4 EAP
MLB6005 Botaanika 5 EAP
MLB6031 Selgrootute zooloogia 3 EAP
MLB6052 Selgroogsete zooloogia 2 EAP
MLB6053 Floristika ja faunistika välipraktikum 4 EAP
MLB6034 Mükoloogia välipraktikum 2 EAP
MLB6901 Eesti elustik ja elukooslused 4 EAP
Kokku 24 EAP

Bioloogia II

Kood Nimi Maht
MLB6036 Molekulaar- ja rakubioloogia 4 EAP
MLB6922 Biokeemia 5 EAP
MLB6013 Geneetika 3 EAP
MLB6014 Evolutsiooniteooria 3 EAP
MLB6029 Mikrobioloogia 3 EAP
MLB6051 Loomafüsioloogia 2 EAP
TST6003 Inimese anatoomia ja füsioloogia 4 EAP
Kokku 24 EAP

Geoökoloogia

Geoökoloogia ehk maastikuökoloogia on ökoloogia ja geograafia piiriteadus, mis uurib ökosüsteemides toimuvaid aine- ja energiavoogusid. Geoökoloogia õpetamisel ja uuringute läbiviimisel tehakse tihedat koostööd TLÜ ökoloogia keskusega.

Geoökoloogia I
Kood Nimi Maht
MLB6045 Üldökoloogia 4 EAP
MLG6002 Maastikuteaduse alused 4 EAP
MLG6044 Klimatoloogia ja meteoroloogia 3 EAP
MLG6007 Sissejuhatus inimgeograafiasse 4 EAP
MLG6008 Geoloogia alused 3 EAP
MLG6011 Õppeekskursioon I 2 EAP
MLG6045 Hüdroloogia alused 4 EAP
Kokku 24 EAP
Geoökoloogia II
Kood Nimi Maht
MLG6009 Maailma majandus- ja poliitiline geograafia 4 EAP
MLG6006 Maailma loodusgeograafia ja geograafiliste avastuste ajalugu 4 EAP
MLG6042 GIS ja kartograafia alused 4 EAP
MLG6012 Õppeekskursioon II 2 EAP
MLG6043 Loodusgeograafia komplekspraktika 6 EAP
MLG6901 Eesti loodus- ja majandusgeograafia 4 EAP
Kokku 24 EAP

Füüsika

Füüsika I
Kood Nimi Maht
MLF6009 Füüsika ajalugu 3 EAP
MLF6025 Mehaanika 5 EAP
MLF6026 Mehaanika praktikum 3 EAP
MLF6027 Soojusõpetus 3 EAP
MLF6028 Soojusõpetuse praktikum 2 EAP
MLF6029 Elektromagnetism 5 EAP
MLF6030 Elektromagnetismi praktikum 3 EAP
Kokku 24 EAP
Füüsika II
Kood Nimi Maht
MLF6041 Optika 4 EAP
MLF6042 Optika praktikum 3 EAP
MLF6033 Aine struktuur 5 EAP
MLF6034 Aine struktuuri praktikum 2 EAP
MLF6036 Astronoomia 5 EAP
MLF6046 Astronoomia praktikum 2 EAP
MLF6109 Kosmoloogia 3 EAP
Kokku 24 EAP

Keemia

Keemia I
Kood Nimi Maht
MLK6905 Anorgaaniline keemia I 5 EAP
MLK6904 Orgaaniline keemia I 5 EAP
MLK6901 Keskkonnakeemia 4 EAP
MLK6924 Analüütilise keemia ja instrumentaalanalüüsi alused 3 EAP
MLK6931 Keemia seminar 3 EAP
MLK6932 Tänapäeva keemia 4 EAP
Kokku 24 EAP
Keemia II
Kood Nimi Maht
MLK6920 Füüsikaline ja kolloidkeemia 4 EAP
MLK6023 Kvaliteedi süsteem laboris 3 EAP
MLK6128 Toiduainekeemia 4 EAP
MLK6915 Bioorgaaniline keemia 4 EAP
MLK6008 Biokeemia 5 EAP
MLK6911 Keskkonnaanalüütiline keemia 4 EAP
Kokku 24 EAP

2) Valikmoodul 2

Valikmoodulis 2 tuleb läbida kaks erialamoodulit (19 + 29 EAP või 24 + 24 EAP). Jätkata võib Valikmoodulis 1 alustatud eriala süvendatud õpinguid, võttes vastava eriala III mooduli (19 EAP). Sellisel juhul lisandub 29 EAP mahus Vabalt kombineeritav moodul, millesse saab valida õppeaineid kõigist läbimata erialamoodulitest. Vabalt kombineeritavat erialamoodulit võib täita ka mõne eriala I või II mooduliga ja puudujäävate ainepunktide osas vabalt valitud aine(te)ga.

Valikmoodulis võib alustada ka teise eriala õpinguid. Teiseks erialaks saab valida mõne Valikmoodulis 1 pakutud eriala (bioloogia, geoökoloogia, füüsika, keemia) I ja II mooduli või jätkusuutliku arengu või matemaatika I ja II mooduli (24 +24 EAP).

Bioloogia

Bioloogia III
Kood Nimi Maht
MLB6037 Taimefüsioloogia 3 EAP
MLB6042 Bio- ja geenitehnoloogia 3 EAP
MLK6926 Orgaaniline keemia I 5 EAP
MLB6017 Rakendusbotaanika 4 EAP
MLB6055 Taime- ja loomaökoloogia välipraktikum 4 EAP
Kokku 19 EAP

Geoökoloogia

Geoökoloogia III
Kood Nimi Maht
MLG6004 Paleogeograafia 3 EAP
MLG6041 Mullateaduse alused 4 EAP
MLG6051 Maailma maastikud 4 EAP
MLG6005 Eesti maastikud 4 EAP
MLG6052 Vesi ja ökosüsteemid 4 EAP
Kokku 19 EAP

Füüsika

Füüsika III
Kood Nimi Maht
MLF6103 Matemaatilise füüsika meetodid 4 EAP
MLF6104 Kvantmehaanika 5 EAP
MLF6106 Termodünaamika ja statistiline füüsika 5 EAP
MLF6108 Elektrodünaamika ja erirelatiivsusteooria 5 EAP
Kokku 19 EAP

Keemia

Keemia III
Kood Nimi Maht
MLK6021 Roheline keemia 5 EAP
MLK6004 Anorgaaniline keemia II 5 EAP
MLK6912 Orgaaniline keemia II 5 EAP
MLK6914 Bioanorgaaniline keemia 4 EAP
Kokku 19 EAP

Jätkusuutlik areng

Jätkusuutlik areng I
Kood Nimi Maht
MLS6002 Kogukonna ja asustuse areng 3 EAP
TSR6009 Ökoturism 3 EAP
MLS6003 Jätkusuutlikkus ettevõtluses 4 EAP
PSP6023 Keskkonnapsühholoogia 4 EAP
TSR6003 Projekti planeerimine ja juhtimine 3 EAP
MLS6007 Jätkusuutliku elukorralduse praktikum 3 EAP
MLS6008 Ökosüsteemiteenused 4 EAP
Kokku 24 EAP

Jätkusuutlik areng II

Kood Nimi Maht
MLS6004 Ökoloogiline Mina 4 EAP
MLS6010 Jätkusuutlik kogukond - loomine, suhted ja koostöö 4 EAP
MLS6006 Ökodisain 4 EAP
MLS6005 Maailmaharidus 4 EAP
MLS6009 Inimökoloogia 4 EAP
RAS6168 Tarbimissotsioloogia 4 EAP
Kokku 24 EAP

Matemaatika

Matemaatika I
Kood Nimi Maht
MLM6101 Elementaarmatemaatika I 3 EAP
MLM6102 Elementaarmatemaatika II 3 EAP
MLM6103 Elementaarmatemaatika III 3 EAP
MLM6524 Analüütiline geomeetria I 3 EAP
MLM6501 Matemaatiline analüüs I 4 EAP
MLM6502 Matemaatiline analüüs II 4 EAP
MLM6521 Lineaaralgebra 4 EAP
Kokku 24 EAP

Matemaatika II

Kood Nimi Maht
MLM6309 Tabelarvutus ja programmeerimine 4 EAP
MLM6228 Diskreetne matemaatia I 3 EAP
MLM6227 Matemaatiline modelleerimine 4 EAP
MLM6211 Matemaatika tarkvarapaketid 4 EAP
MLM6507 Matemaatiline statistika 4 EAP
MLM6300 Matemaatiline planeerimine 6 EAP
Kokku 24 EAP

Vabalt kombineeritav moodul

Kood Nimi Maht
  Kõik eelnevates moodulites loetletud õppeained.  
Kokku vaja aineid kombineerida 29 EAP
  • Järgnevalt mõned näited, milliseid kombinatsioone õppekava läbimisel rakendada saab:
  1. Läbida kaks moodulit bioloogiat ja kaks moodulit keemiat;
  2. Läbida kolm moodulit geoökoloogiat ja kombineeritud moodul;
  3. Läbida kolm moodulit füüsikat ja kombineeritud moodul (sh. üks moodul matemaatikat).

Nagu näha, on Klassikaliste loodusteaduste peaeriala läbimiseks palju erinevaid võimalusi. Üliõpilane saab oma eelistustest lähtuvalt kujundada endale sellise loodusteadusliku bakalaureusehariduse, nagu ta soovib. Kui üliõpilane teab, mida ta tulevikus edasi teha soovib, kuid ei oska endale õigeid mooduleid valida, siis nõustatakse teda, pakkudes välja soovituslikke kombinatsioone. Kui peaks juhtuma näiteks nii, et õpingute teisel poolaastal Valikmoodulis 1 alustatud eriala esimeste ainete läbimise käigus selgub, et tegemist ei ole ikkagi üliõpilase jaoks päris "õige" erialaga, siis on võimalik need õppeained arvestada Vabalt kombineeritavasse moodulisse ning teisest õppeaastast alustada Valikmooduli 1 täitmist mõne muu erialaga. Ühe eriala põhistel õppekavadel tuleks sellisel juhul aga võtta ette õppekava vahetamise aeganõudev protsess. Samuti on võimalik pärast esimese õppeaasta lõppu probleemivabalt vahetada peaeriala.